Valdība apstiprina izmaiņas CSDD sniegto pakalpojumu cenrādī

Šodien, 2. maijā, Ministru kabineta sēdē valdība apstiprināja Satiksmes ministrijas un VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” (CSDD) sagatavotos grozījumus CSDD sniegto pakalpojumu cenrādī. Tajā ir aktualizētas vairākas pakalpojumu cenas atbilstoši šī brīža faktiskajām izmaksām.

Pakalpojumu cenas aprēķinātas rūpīgi izvērtējot sniegtā pakalpojuma pašizmaksu, tirgus tendences, energoresursu un citu cenu pieaugumu. Palielinājums vidēji nepārsniedz inflācijas rādītājus, turklāt daļā pakalpojumu cenas kļuvušas arī zemākas. Cenu pielāgošana reālajai pašizmaksai dos iespēju CSDD klientiem sniegt augstas kvalitātes pakalpojumus arī turpmāk.

Būtiskākais cenu pieaugums ir paredzēts tikai ekskluzīviem CSDD sniegtajiem pakalpojumiem, piemēram, individuālajām transportlīdzekļu numura zīmēm, kur pieprasījums ir lielāks nekā pieejamais individuālo numuru skaits. Turpmāk par individuālu numura zīmi, kas satur tikai viena cipara simbolus vai tādu ciparu kombināciju, kur pirmais cipars ir jebkāds skaitlis un visi atlikušie ciparu simboli ir “0” būs jāmaksā 500 eiro.

Pieaugs arī vienreizējā maksa komersantiem, kuri vēlēsies izveidot jaunu auto tirdzniecības vietu. Līdzšinējā pakalpojuma cena – 14,05 eiro – nav bijusi atbilstoša veicamo darbu izmaksām, kas jāiegulda, lai šādu tirdzniecības vietu reģistrētu. Turpmāk komersantam noteikts vienreizējs maksājums 174,26 eiro apmērā, lai atvērtu pilnīgi jaunu auto tirdzniecības vietu. Šis maksājums neattieksies uz gadījumiem, kad tirdzniecības atrašanās vieta tiek mainīta.

Tā kā CSDD darbība netiek finansēta no valsts budžeta līdzekļiem, tad ieņēmumu par CSDD sniegtajiem pakalpojumiem tiek novirzīti uzņēmuma darbības nodrošināšanai un attīstībai, pakalpojumu kvalitātes un pieejamības nodrošināšanai, kā arī uzlabošanai ilgtermiņā.

 

Foto: Freepik; ilustratīvs