Valgas slimnīca ir milzīga vērtība pacientiem Latvijā

Pagājušajā mēnesī Valkas novada pašvaldība un iesaistītās Rīgas Stradiņu universitātes pētnieces tikās ar vietējiem ģimenes ārstiem un iedzīvotājiem, lai identificētu galvenos šķēršļus pakalpojumu saņemšanai blakus esošajā Valgas slimnīcā. Nupat Valkā norisinājās konference, kuras laikā Rīgas Stradiņu universitātes pētnieces prezentēja pētījuma rezultātus, lai kopā ar iesastītajām pusēm izvērtētu šķēršļus un nākamos soļus veselības pakalpojumu pieejamības pierobežas zonā uzlabošanai. 

Šobrīd iedzīvotājiem Valgas slimnīcā bez maksas pieejami divi pakalpojumi – rentgens un ultrasonogrāfija. Pērn šos pakalpojumus pierobežas iedzīvotāji saņēmuši vairāk nekā 900 reizes. Valkas novada domes deputāts Vilmārs Vesingi norāda, ka šo pakalpojumu pilnībā apmaksā Latvijas valsts un daļēji arī apmaksā Valgas slimnīca. Valgas slimnīca ir aprēķinājusi, ka par šo pakalpojumu Latvijas valsts samaksāja 2023.gadā aptuveni 23 tūkstošus eiro. Vesingi to vērtē kā ļoti zemu samaksu, ņemot vērā, cik plašai iedzīvotāju grupai ir pieejami pakalpojumi, kas Valkā Vidzemes slimnīcas poliklīnikā nav pieejami vai uz tiem ir jāgaida garā rindā.  

Valkas novada pašvaldības deputāts Vilmārs Vesingi: “Būtībā iedzīvotājiem interesē jebkāda veida veselības aprūpes pakalpojumi Valgas slimnīcā, kādi nav pieejami Valkā uz vietas. Un Valkā būtībā uz vietas nav pieejams nekas. Speciālisti, kas Valkā ir pieejami uz vietas, brauc reizi pāris nedēļās vai arī reizi nedēļā līdz reizi mēnesī vai retāk. Tāda pieejamība, tāda ātra pieejamība, kad vajag pie speciālista nokļūt, Valkas pilsētā nav pieejama teju ne pie kāda speciālista, izņemot pašu ģimenes ārstu.”

Vesingi norāda, ja Valkas novada iedzīvotājs dodas pakalpojumus saņemt 50 kilometrus attālajā Vidzemes slimnīcā, tas izmaksā krietni vairāk nekā, ja tos saņem Valgas slimnīcā. 

Rīgas Stradiņa universitātes viena no pētniecēm atklāj, iedzīvotāji Valkā biežāk dodas tieši pie ģimenes ārstiem, taču jāņem vērā, ka tie noveco, bet jauni vietā nenāk. Līdz ar to vietējie ģimenes ārsti ir noslogoti. Rīgas Stradiņa universitātes pārstāve Daiga Behmane: “Tas, ko mēs arī secinājām pēc sarunas, piemēram, Vidzemes slimnīcā ir vairāki apstākļi, kas traucē sniegt šeit rentablus pakalpojums, jo šeit ir diezgan maz iedzīvotāju, arī šeit ir attālums no Valmieras. Neskatoties uz to, ka Valmieras slimnīca gribētu un varētu nodrošināt pakalpojums, šie ļoti zemie veselības aprūpes tarifi Latvijā praktiski neļauj šiem pakalpojumiem būt šeit, Latvijas pierobežā, izmaksu efektīviem.”

Tāpat problēma joprojām ir valodas barjera. Lai ārsti varērtu saņemt datus un secinājumus no izmeklējumiem Valgas slimnīcā, tie pašiem jātulko. Valkas novada domes deputāts Vilmārs Vesingi norāda, lai samazinātu slogu ģimenes ārstiem, par izrakstu tulkojumu nodrošināšanu vēl nepieciešamas savstarpējas sarunas gan Latvijā, gan ar kaimiņvalsti. 

Projektā iesaistītā eksperte Katrīna Mullena norāda, Valkas-Valgas gadījums nav vienīgais, kur divas valstis meklē risinājumus pakalpojumu pieejamībai pierobežas reģionā, tomēr neesot tāda viena pareiza risinājuma. “Šis reģions ir līdzīgs citiem pierobežu reģioniem Eiropas Savienībā, arī ārējām robežām, kur ir mazāk investīciju. Tur parasti arī ir mazāka populācija. Bet ir dažādas iespējas pierobežas reģioniem sastrādāties, lai dalītos ar savām iespējām. Valgas slimnīca ir milzīga vērtība pacientiem šeit, Latvijā. 30% no Eiropas Savienības populācijas dzīvo pierobežas reģionos. Tas ir diezgan liels iedzīvotāju skaits. Un tas, kā mēs veidojam veselīgus, plaukstošus un stabilus pierobežu reģionus, ir svarīgi Eiropas nākotnei.”

Arī Valgas slimnīcas galvenā ārste Marija Brausa norāda, šādas sadarbības īstenošana starp robežvalstīm nozīmētu ne vien ieguvumu Valkas pacientiem, bet ļautu arī attīstīt Valgas slimnīcas darbību. “Šis ir tāds brīdis, lai vienkārši apvienotos divas tautības un nodrošinātu medicīnas pakalpojumus. Bet arī, ja mēs strādājam kopā un arī sniedzam pakalpojumus latviešiem, tad mēs arī varam paplašināt pakalpojumu klāstu, jo pacientu skaits būs lielāks.”

Jāpiebilst, iespēja Valkas novada iedzīvotājiem saņemt plašāku veselības aprūpes pakalpojumu klāstu Valgas slimnīcā samazinātu arī pacientu slogu tuvākajā – Vidzemes slimnīcā. Foto: Freepik; ilustratīvs