Valmierā atklāj pilsētas mūra senu daļu

Pilsētas vēsturiskā centra labiekārtošana laikā Valmierā atrasts pilsētas mūra elements, kas Latvijas mērogā ir rets gadījums. Iespējams, atradums datējams pat ar 14. gadsimtu.

Darbus Valmieras vēsturiskajā centrā arheologi sāka pērnā gada nogalē. Paralēli citām vēstures senām liecībām tika atrasts arī Otrā pasaules kara laika lidmašīnas dzinējs. Vēsturnieki lēš, ka tas, iespējams, saistīts ar 1944. gada Valmieras ugunsgrēku. Bet arheologiem interesantāks šķiet cits atradums - maijā darbu laikā tika atsegts iepriekš neatklāts Valmieras pils mūra izvirzījums. “Šis mūris ir ne jaunāks par 17. gadsimta trīsdesmitajiem gadiem, bet, iespējams, zinot to, ka mūris bija apjozts varbūt jau 14. gadsimtā, šis mūris varbūt ir senāks mūris, iespējams, ir ticis bojāts kara darbības rezultātā,” saka Alberts Rokpelnis, Valmieras muzeja vēsturnieks.

“Šis mūris veidots kaļķakmeņiem javas, savukārt tas mūris - cementā. Tātad - tas ir jaunāks. Mums ir izvērtās ļoti laba diskusija ar kolēģiem no Valmieras muzeja sadarbības gaitā. Konstatējām, ka, visticamāk, mūrējums ir senāks par vaļņu sienas mūrējumu,” pauž Liene Ritere, arheoloģe.

21.gadsimta sākumā jau tika atsegts aizsargmūra fragments, toreiz arheologi izteica pieņēmumu, ka zem uzbēruma vēl joprojām ir 17. gadsimta aizsardzības valnis, ar jauna fragmenta atklāšanu šī hipotēze apstiprinās.

Šo konkrēto mūra atsegumu varētu iekonservēt - līdzīgi, kā tas darīts 2000. gadā ar citu daļu. Taču projekta ietvaros šis darbs nebija plānots – tagad šo vietu aizbērs ciet, un, kā saka projekta atbildīgās personas, tas būs jādara nākamajām paaudzēm. Tagad esot jāspēj laikā nodot projekts.

Tikmēr arheoloģe saka - turpinoties aizsargsienas atrakšanas darbiem, varētu atrast dažādas vērtīgas vēstures liecības.


Foto: Valmieras pašvaldība