Valmieras novadā testē aizsarzības plānu militāras krīzes gadījumā

Civilās aizsardzības jautājums ir dienaskārtībā arī Valmieras novadā. Šeit aizvadītas mācības “Pilskalns”. Šogad tajās pašvaldības amatpersonām un dažādu dienestu pārstāvjiem sadarbībā ar Zemessardzi bija iespēja testēt nesen atjaunoto Valmieras novada civilās aizsardzības plānu. 

Dažādu struktūru pārstāvji mācībās “Pilskalns” modelē krīzes situācijas militāra apdraudējuma gadījumā, kā arī rod tām risinājumus. Zemessardzes 22. Kaujas nodrošinājuma bataljona komandieris Dmitrijs Oreškins stāsta: “Iepriekšējās mācības vēl pavisam bija tikai ievads, tad vēl nebija sākusies pilna spektra karadarbība Ukrainā, tagad daudz ko no tā esam mācījušies, arī visos dienestos un pašvaldībās, ne tikai Valmieras ir nākusi apziņa par to, cik civilā aizsardzība ir svarīga un ka valsts aizsardzība nav tikai Nacionālo bruņoto spēku uzdevums.”

Valmieras novada pašvaldībai ģeopolitiskā situācija ir devusi impulsu. Nesen kā pilnveidots un apstiprināts civilās aizsardzības plāns, kuru šajās mācībās ciešā sazobē ar Zemessardzi un citiem dienestiem, ir iespējams spodrināt. Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Ričards Gailums: “Šogad pirmo gadu rīkojam mācības jau Valmieras novada sastāvā. Katrs plāns ir testējams, tikai teorija un prakses dod labākos rezultātus. Arī šodien mūsu skoloāji pasaka, vai šie lēmumi ir bijuši pareizi.”

Dmitrijs Oreškins: “Es domāju, ka Valmiera ir soli priekšā daudziem citiem novadiem. Ir ņemtas vērā reālijas, kuras nāk no pieredzes Ukrainā. Valmieras novadā arī ir viesojušies dažādi pārstāvji no Ukrainas, Valmieras novads vismaz informatīvā ziņā ir uzskatāms par sagatavotu.”

Jāpiemin, ka mācību laikā apspriestais ir ierobežotas pieejamības informācija. ReTV novēroja, ka iesaistītās puses risināja modelētās problēmas dažādās jomās: infrastruktūra, veselība, sabiedriskie pakalpojumi un līdzīgi.