Valmierieši iepazīst Valmieras ielas

Vidzemes Augstskolas studenti vietējos valmieriešus iepazīstināja ar Valmieras ielām. Tā teikt, praktiskais ar lietderīgo – studentiem kursa darbs, bet iedzīvotājiem zināšanas pa Valmieras ielām no cita skatpunkta.

Sākumpunkts pastaigu seriālam – Valmieras runājošās ielas bija Valterkalniņā jeb Autines pilskalns. Vidzemes Augstskolas lektors Edgars Ražinskis stāsta, ka šī ideja sākās Valmierai ceļā uz “Eiropas galvaspilsēta 2027” cīņu. “Šis bija plānots kā projekts, kurā mēs nevis fokusējamies uz esošiem tūrisma objektiem, bet mēģinām meklēt jaunus, turklāt nevis meklēt kaut kur tālu ārpus, piemēram, mežos aiz Valmieras, bet reāli mūsu acu priekšā, mūsu degunu priekšā, pie mūsu kāpņu telpas, mūsu mazdārziņiem, pagrabos, balkonos un tamlīdzīgi. Nevis meklējam šo saturu un pieredzi veidojam no “Vikipēdijas”, no vēstures grāmatām, bet ejam un runājam ar cilvēkiem. Ar cilvēkiem, kuri tur dzīvo uz vietas, kas zina īstos stāstusl. Tad šī ideja pārnesās uz maniem studentiem. Man plāns bija – nevis raksta kaut kādu testu vai referātu Vidzemes Augstskolā, bet iet pie cilvēkiem, vāc stāstus un būvē tūrisma pieredzi.”

Runājot par topošajiem tūrisma ekspertiem, ejot pie cilvēkiem un jautājot pieredzes stāstus, bija kas izaicinošs. Vidzemes Augstskolas trešā kursa students Mareks Balodis saka: “Ja parkā sēdēja kāds cilvēks, uzrunājām, aprunājāmies ar viņu. Gājām arī pie mājām. Tur nebija tik daudz atsaucīgu cilvēku. Bija grūtāk, nekā mēs domājām, bet stāstus dabūjām. Daudzi iedzīvotāji nav vietējie dzīvo tikai īsu laiku, neko par vēsturi nezina.”

“Runājošās ielas” ir četru pārgājienu seriāls. Studenti stāstīja par tādām vietām kā Valterkalniņu, Padomju ielas puisīti. Dīvaliņa ielas noslēpumi un Pietura “Gauja”.

Pie pasniedzēja Edgara Ražinska studiju kursā bija ne tikai studenti no studiju programmas “Tūrisma organizācija un vadība”, bet arī no “Biznesa vadība”. Biznesa vadības studenti bija atbildīgi par šo pasākumu reklamēšanu, komunikāciju, savukārt tūrisma studenti – kā gidi un pasākuma vadītāji.

Šī ir pastaigu seriāla otrā sezona. Vidzemes Augstskolas lektors atzīst, ka “viens pret viens” ar iepriekšējo sezonu nevar būt, jo katru gadu to veido jauni studenti. Viņš viņiem ļauj pilnībā izvērsties, kā vien studenti prot, bet tas viss iet roku rokā ar lekcijā iegūtām zināšanām.