Vecauces dievnamā strīdas par Mākslas telpu

Mākslas telpa, kas pirms pieciem gadiem izveidota Vecauces Evanģeliski luteriskās baznīcas otrajā stāvā. Sākotnēji tajā rasta vieta aucenieku iemīļotas skolotājas Jadvigas Kupčes bagātīgajai bibliotēkai, bet vēlāk toreizējais draudzes priekšnieks, rakstnieks un režisors Māris Druva to papildinājis ar materiāliem, kas saistīti ar baznīcas vēsturi un mācītājiem, ievērojamām novada personībām, kā arī ar savām grāmatām.

Māris Druva, Mākslas telpas saimnieks, pauž, ka tā ir garīgā telpa – tas, kas mūžsenos laikos bijis pamats izcilai mūzikai, kā arī mākslai.

Šī Mākslas telpa gan neatbilst vispārējam priekšstatam par izstāžu zāli, mākslas galeriju vai muzeju. Savāktie materiāli nav sistematizēti, kā arī pasargāti no putekļiem. Tie rada diezgan nekārtīgu priekšstatu. Māris Druva uzsver, ka nav jābūt perfektai tīrībai, lai konkrētā vide asociētos ar mākslas telpu.

Fotogrāfijas, kas pieder Eduardam Kapšam, radušas mājvietu dievnama bēniņos. Tās stāsta par cilvēku aizspriedumiem. Jāatzīst, vairāki draudzes locekļi uzskata tās par nepiedienīgām.

Pašreiz publiskai apskatei bēniņi ir slēgti - tehniskais stāvoklis un arī telpu izmantošanas mērķis neatbilst publiskajai telpai. Aizejot no draudzes priekšnieka amata, noslēgts telpu īres līgums, ko pašreizējā draudzes vadība un visi dievnamā kalpojošie mācītāji neatbalsta.

Vecauces Evanģēliski luteriskās draudzes mācītājs Jānis Erno stāsta, ka šajā gadījumā līgumu Māris Druva noslēdzis pats ar sevi kā īrnieku. Viņš pauž: “Arī draudzes pagaidu pārvaldes komisija par šāda līguma slēgšanas tiesībām vispār nav balsojusi, līdz ar to mēs kā draudze neatzīstam šī līguma tiesiskumu.”

Mākslas telpas saimnieks atzīst, ka tajā brīdī esot bijis vienīgais ar tiesībām pārstāvēt draudzi, kā arī ar tiesībām parakstīt. Tas esot tikts darīts sadarbībā ar juristiem.

Tagad draudze ir sašķēlusies, kā arī vēlas, lai Mākslas telpa baznīcas ēku pamestu līdz 23.janvārim. Māris Druva gan sola nepadoties un taisnību meklēt tiesā.