Veidos Latgales Mūzikas un mākslas vidusskolu

Šajā pavasarī sāks Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas (RMDV) un Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolas (JIRMV) reorganizāciju, lai līdz 1.augustam izveidotu apvienoto Latgales Mūzikas un mākslas vidusskolu (LMMV), aģentūru LETA informēja RMDV direktores vietniece komunikācijas jomā Madara Bērtiņa.

Kultūras ministrija, kuras padotībā darbojas abas izglītības iestādes, norāda, ka gan RMDV, gan JIRMV uzrāda augstus sasniegumus un sagatavo atzītus speciālistus mūzikas, mākslas un dizaina jomā, kā arī aktīvi līdzdarbojas Rēzeknes, Rēzeknes novada un visa Latgales reģiona kultūras dzīvē. Abām iestādēm ir neliels izglītības ieguvi priekšlaicīgi pārtraukušo audzēkņu skaits, bet ir augsts absolventu skaits, kuri turpina mācības augstākās izglītības iestādēs.

Vienlaikus salīdzinoši nelielais izglītojamo skaits līdz šim nav ļāvis pretendēt uz profesionālās izglītības kompetences centra statusu. JIRMV un RMDV apvienojoties un iegūstot MIKC statusu, jaunā izglītības iestāde spēs pilnvērtīgāk attīstīt metodisko un mūžizglītības darbu, kā arī tiks veicināta finanšu un cilvēkresursu efektīvāka izmantošana.

Kā viens no galvenajiem apvienošanās ieguvumiem būs iespēja pretendēt uz Eiropas Savienības (ES) fondu līdzekļiem infrastruktūras modernizēšanai, jo, kā liecina indikācijas par ES līdzekļu izlietojumu, tos varēs ieguldīt tikai izglītības iestādēs ar kompetences centra statusu.

Pēc apvienošanās, Latgales Mūzikas un mākslas vidusskola kļūs par lielāko mākslu izglītības iestādi Austrumlatvijā - tajā profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās izglītības programmās mācīsies vairāk nekā 600 izglītojamie.

LMMV turpinās īstenot līdzšinējās abu skolu profesionālās izglītības programmas un pārņems izglītojamos, pedagogus un darbiniekus. Tā kā katras izglītības iestādes telpas ir specifiski pielāgotas mūzikas, mākslas un dizaina izglītības programmu īstenošanai, arī pēc apvienošanās plānots izmantot abu skolu ēkas.

Lai nodrošinātu sekmīgu reorganizācijas procesu, līdz 1.aprīlim Kultūras ministrija izveidos reorganizācijas komisiju, kurā darbosies abu skolu un KM pārstāvji.


Foto: Freepik; ilustratīvs