Vēja parka izbūvei Pienavā punktu likt vēl pāragri

Administratīvā tiesa apmierinājusi vēja parka attīstītāju vēlmi Tukuma novada Pienavā izveidot vēja parku ar divdesmit divām vēja elektrostacijām. Attīstītājs ir gandarīts par tiesas lēmumu, uzskata, ka šis precedents ļaus vieglāk vērt arī citu novadu durvis. Tikmēr pašvaldība jūtoties iedzīta stūrī, jo spriedums paredz mēneša laikā dot zaļo gaismu vēja parkam, bet demokrātijas principi ļauj deputātiem izvēlēties kā balsot.

Pagājušā gada pavasarī toreizējā Tukuma novada domes deputāti nolēma neatbalstīt vēja parka izveidi Pienavā. Tagad ar šo problēmu galā būs jātiek jaunajam Tukuma novadam, jaunā novada deputātiem, jo tiesa ir lēmusi, ka mēneša laikā domei jāpieņem labvēlīgs lēmums vēja parka attīstībai.

Cīņa pret vēja parka izveidi aizsākās 2018. gadā, kad publiskajā telpā parādījās informācija par SIA “Eolus” vēlmi uzstādīt vēja ģeneratorus gan Dobeles, gan Tukuma novadā. Aktīvākie iedzīvotāji apvienojās grupā “par Zemgali bez vēja ģeneratoriem”. Tika vākti paraksti gan novados, gan portālā “Manabalss”. Viedoklis nemainījās arī pēc IVN prezentācijas. “Mēs sekojām līdz, lasījām ekspertu novērtējumus. Tur bija daudz pretrunu. Organizējām arī tikšanos ar ornitologiem, bet diemžēl katrs palikām pie sava viedokļa,” saka Edīte Zelča iedzīvotāju grupas “Par Zemgali bez vēja ģeneratoriem” pārstāve, šī sasaukuma deputāte.

Sākotnēji deputāti gan atbalstīja “zaļās enerģijas ienākšanu”, bet, mainoties varas sadalījumam, atsaucoties uz Administratīvā procesa likuma 13. pantu, kas paredz samērīguma principu, pieņēma iedzīvotājiem tīkamu lēmumu.

SIA “Pienava Wind” pieteikumu par vēja parka izbūvi apmierinājusi Administratīvā tiesa, kas atzinusi, ka uzņēmuma interese veikt paredzēto darbību ir tiesiska, nav konstatējami juridiski šķēršļi to veikt iecerētajā vietā. “Tas bija skaidrs, ka tiesvedība būs. Ka attīstītājs pārsūdzēs šo lēmumu, bet mēs tiešām cerējām, ka tiesa viņu atstās spēkā,” saka Edīte Zelča.

“Tas bija sagaidāms. Ņemot vērā, ka pašvaldība atklāti, pat nepateikšu, cik punktos, bija pārkāpusi manas tiesības, tad es domāju, ka tiesai nemaz nebija iespējas citādāk lemt,” pauž Gatis Galviņš SIA “Pienava Wind” valdes loceklis.

Tiesa arī uzdevusi Tukuma novada domei mēneša laikā izdot labvēlīgu administratīvo aktu, ar kuru tiktu akceptēta “Pienava Wind” darbība vēja elektrostaciju būvniecībai. Pašvaldībā gan atzīst, ka jūtoties mazliet iedzīti stūrī. “Valsts ir uzņēmusies kaut kādas saistības par alternatīvo enerģiju, tad, manā skatījumā, jābūt drusku savādākam likuma regulējumam, lai pašvaldība nav beidzamā institūcija, kas visu to apstiprina,” pauž Gundars Važa, Tukuma novada domes priekšsēdētājs.

Jau šobrīd vairāki deputāti teikuši, ka neteiks “jā” vēja parkam. Tostarp arī Edīte Zelča, kurai šajā sasaukumā iedzīvotāji devuši tiesības pārstāvēt viņu viedokli. “Domē deputāti lemj katrs pēc savas sirdsapziņas un pēc savām programmām, kā arī atbilstoši novada attīstības dokumentiem. Pēc būtības tas šajā gadījumā nozīmē, ka var būt situācija, ka tiesas spriedums netiek izpildīts,” skaidro Kristīne Kinča, LPS padomniece juridiskajos jautājumos.

Administratīvās tiesas lēmumu mēneša laikā pašvaldība var arī pārsūdzēt. Ja tiesas lēmums netiek izpildīts, jaunu sūdzību var iesniegt arī attīstītājs, tostarp ne tikai tiesā, bet arī ministrijā, kas sliktākajā gadījumā varot rezultēties ar domes atlaišanu. Savukārt, ja deputāti izpildīs tiesas lēmumu, savu pieteikumu tiesā varot iesniegt arī iedzīvotāji.