Vēl nav apzināti tie vakcinējamie, kuri atrodas mājas aprūpē

Trešo infarktu pagājušajā gadā pārdzīvoja Jāņa sieva Māra. Kopš tā laika viņa saviem spēkiem no dzīvokļa trīs stāvu namā Rēzeknē vairs nespēj izkļūt. Tātad - arī ne uz tuvējo vakcinācijas kabinetu, lai gan potei viņa jau pieteikta.

Šobrīd ģimenes ārsta palīgam par viena šāda pacienta vakcinēšanu valsts gatava maksāt 18 eiro. Ar šo summu nav iespējams segt izmaksas, kas rastos, mērojot ceļu un vakcinējot paliatīvā aprūpē esošu pacientu. Tās nav vienīgās ģimenes ārstu bažas.

Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas prezidente Līga Kozlovska pauž: “Es nedaudz bažījos, vai ārsta palīgs pats varētu uzņemties atbildību un pats pacientus apskatīt, pieņemt lēmumu, vai vakcinēt. Nedod, Dievs, būs kādam smagas komplikācijas.”

Jāteic gan - ne visi ģimenes ārsti vēlas un gatavojas vakcinēt savus paliatīvos pacientus. Vakcinācijas birojs aicinās pašus iedzīvotājus ziņot par saviem mājas aprūpe esošajiem, lai plānotu mobilo brigāžu braucienus. 

Vakcinācijas biroja komunikācijas konsultante Agnese Strazda saka: “Pirmreizējā datu apkopošana (sevišķi 70+ grupā) notiks marta laikā. Būs noteikts datums, kad iedzīvotājiem jāpauž šī nepieciešamība, kā arī pēc tam ģimenes ārstiem būs jāiesniedz savi saraksti. Un tad aprīļa sākumā mēs varam sākt plānot izbraukuma vakcinācijas pie šiem iedzīvotājiem.”

Ģimenes ārsti, kuri piekrituši paši vakcinēt savus paliatīvos pacientus, to varētu sākt jau ātrāk, bet ir nepieciešama palīdzība ar transporta nodrošinājumu. 

“Varētu šajā transporta nodrošināšanā iesaistīties pašvaldības. Tikai tad mums nepieciešams skaidrs plāns, kam mums jāzvana - Sociālajam dienestam, vai Sociālais dienests zvana mums,” pauž Līga Kozlovska, Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas prezidente.

Latvijas Pašvaldību savienības padomniece Ilze Rudzīte skaidro: “Nacionālais veselības dienests ir aptaujājis pašvaldības par gatavību iesaistīties, un daudzas ir norādījušas, ka nepieciešamības gadījumā ir gatavas iesaistīties ar iedzīvotāju transportēšanu. Bet es drīzāk domāju, ka tas tik daudz neattiecas uz guļošajiem cilvēkiem. Noteikti ir tās personu grupas, kas nevarēs bez palīdzības nonākt uz vakcināciju - cilvēki ar invaliditāti, ar funkcionālajiem traucējumiem.”

Vakcinācijas birojā uzsver, ka vienota reģistra, kur būtu apkopota informācija par mājas aprūpē esošajiem, Latvijā nav.