Vēlas sekot skolotāja paraugam un būt par iedvesmu citiem

Rojas vidusskolā jau vairākus gadus darbojas skolotājs, kuram izdodas aizraut skolēnus ģeogrāfijā. Tas šobrīd nes rezultātus – Roja ir vienīgā Talsu novada skola, kura ar panākumiem piedalās Jauno ģeogrāfu skolā Rīgā. Jaunieši to dara nepiespiesti, aizrautīgi un nākotnē vēlas sekot sava skolotāja paraugam – būt par iedvesmu citiem.

“Es neesmu saticis netalantīgu jaunieti,” saka Rojas vidusskolas skolotājs Gaidis Riekstiņš-Maure. Jaunieši viņam aizrautīgi seko, jo teorētiskās zināšanas skolā viņš ļoti daudz kombinē ar praktisko darbu dabā. “Citādāk to nespēju iedomāties, kā tas būtu – mācīties dabas zinības vai ģeogrāfiju, ja tu neesi ārā.”

Daļa koku no pagājušās apsekošanas jau pazuduši jūrā, citiem draud tāds pats liktenis. Tā jaunieši secina šodienas uzdevumā, kurā jāapseko piekraste pēc rudens un ziemas vētrām.

Jaunieši eroziju mēra un atzīmē gan ar tehnoloģijām, gan praktiski ar soļiem izskaita, cik tuvu jūra jau atrodas. Riekstiņš-Maure: “Mēs varam lēnām krāt datus. Nākamajā gadā varam tos paņemt un atkal salīdzināt – erozija šajos punktos iet tālāk vai neiet. Varam informāciju nodot īpašniekiem vai veidot zinātniski pētnieciskos darbus. Tā ir ļoti laba datu bāze, kas būtiska un svarīga.”

Šie ir nevis vienas klases, bet dažāda vecuma jaunieši, kurus aizrauj ģeogrāfija. Viņi sanāk kopā, lai gatavotos Jauno ģeogrāfu skolai, kas darbojas Latvijas Universitātes paspārnē. Rojas vidusskola ir vienīgā no Talsu novada, kas tajā ņem dalību, un Mārtiņš Vīksne ir viens no tiem, kurš ar savām zināšanām ierindojas topa augšgalā. Viņš saka: “Domāju, ka galvenais nav mācīties, bet vienkārši interesēties. Nodarbībās un olimpiādēs var ļoti daudz iemācīties.”

Vairāki jaunieši atzīst, ka dabas zinātnes ir viņu aizraušanās jau no bērnības. Viņu vidū ir nākamie pētnieki, ģeogrāfi. Daži vēlas sekot skolotājam arī pedagoģijas ceļā. “Interese par šo priekšmetu man parādījās tieši, kad mūs sāka mācīt skolotājs Gaidis. Viņš mums palīdz priekšmetus izzināt ar lielāku interesi, pievērst lielāku uzmanību. Un tas viss iet caur procesiem, kas tiešām rada interesi un vēlmi iedziļināties arvien vairāk,” saka Amanda Indriksone, Rojas vidusskolas skolniece.

Rojas vidusskola ir ne tikai neliela piekrastes ciema skola, kas Jauno ģeogrāfu skolā elpo pakausī citu pilsētu ģimnāzijām, bet Paula Feldmane darbojas arī Pasaules dabas fonda Aizstāvības akadēmijā. Un tieši tur savā kursa darbā viņa izmantos savu domubiedru savāktos erozijas datus Rojas piekrastē.