“Vēlējos, lai viss vecāku mantojums ir vienuviet.” Ēvaldam Valteram piemiņas istaba

“Vēlējos, lai viss vecāku mantojums ir vienuviet,” saka ievērojamās Latvijas personības Ēvalda Valtera un aktrises Veras Gribačas dēls Raits Valters. Tautā mīļi sauktā Valterīša 130. dzimšanas dienā atklāta piemiņas istaba viņa dzimtajā pusē – Kurmāles pagastā. Uz šejieni ir atceļojusi apjomīgā abu mākslinieku bibliotēka, mēbeles, mūzikas instrumenti, dokumenti, gleznas, rakstāmgaldā vēl atrodami nepublicēti Ēvalda Valtera tulkojumi. 

Pie reiz Ēvaldam Valteram piederējušā flīģeļa viņa dēls Raits, ar dziesmu “Dzīvīte, dzīvīte” aktiera teātra krustdēls Jānis Paukštello. Ir nozīmīgs brīdis. Lietas, kas reiz glabājušās Raita vecāku – Ēvalda Valtera un aktrises Veras Gribačas dzīvoklī –, nu turpinās dzīvot Kurmāles pagasta pārvaldes lielajā zālē. Te ir divas bibliotēkas – gan mammas, gan tēta. Aptuveni 4000 grāmatu. Kurmāles pagasta novadpētniece Aina Sļisarenko: “Valteram ir senas grāmatas – 19. gadsimta beigas. Viņš ir lasījis piecās valodās. Visvairāk ir franču valoda.”

Bet ne tikai grāmatas – te ir arī mēbeles, dokumenti, piemēram, novēlējums visus iekrājumus atstāt dēlam Raitam, jahtas vadītāja apliecība, arī gleznas, radio, ar kuru savulaik varēja uztvert “Amerikas Balsi”, rakstāmmašīna, vēl nepublicēti Ēvalda Valtera tulkojumi. “Te, piemēram, Ēvalda Valtera tulkotā dzeja, te eksemplārs, kas nav izdots un izpētīts, vēl ir lugas tulkotas, kas nav iestudētas, pat no franču valodas, ir kaut kādas 12 autoru lugas. Es domāju, vismaz reizi mēnesī te varētu taisīt saiešanas, literārus vakarus palasīt. Varētu atnāk ne tikai vietējie cilvēki.”

Pirms 130 gadiem Ēvalds Valters dzimis Planīcas pagastā, kuru šobrīd sauc par Kurmāles pagastu. Tāpēc par šādas piemiņas istabas izveidošanu īpaši priecīgi vietējie iedzīvotāji.

Gan Raits Valters, gan Kurmāles pagasta pārvaldes pārstāvji atzīst, ka pie piemiņas istabas pilnīgas iekārtošanas vēl daudz darba.