Vides atjaunošana pēc nelegālās dīzeļdegvielas noplūdes ilgst gadiem

Rundāles novadā, kur marta nogalē tika konstatēta dīzeļdegvielas noplūde no nelegāla pieslēguma naftas vadam Ventspils-Polocka, turpinās sanācijas darbi. Līdz brīdim, kad grunts būs tīra no piesārņojuma gan paiešot vēl vismaz divi gadi. Labā ziņa esot tā, ka pēdējo desmit gadu laikā nelegālo pieslēgumu skaits naftas vadam samazinoties.

Nelegālais pieslēgums maģistrālajam naftas produktu cauruļvadam Ventspils-Polocka pirms 2,5 mēnešiem tika atklāts Rundāles pagastā. Tas stiepies pāri laukiem apmēram trīs kilometru garumā līdz kādai fermai.

A/S “VentEko” operatīvā tehniskā atbalsta dienesta direktors Jānis Klimovičs saka: “Šis ir avots, no kurienes vidē sāka ieplūst naftas produkti. Dīzeļdegviela iefiltrējās gruntī un pa meliorācijas sistēmu nokļuva meliorācijas grāvī. Tālāk pa meliorācijas grāvi kaut kur 1840 metru garumā tika piesārņota ūdens virsma, nonāca Īslīces upē.”

Pie pirmavota šobrīd redzams vien uzarts lauka stūris, un gaisā virmo dīzeļdegvielas smārds. Meliorācijas grāvī vietumis vēl ieliktas absorbējošās bonas, redzami arī viegli naftas plankumi. Kā skaidro “VentEko” pārstāvis, brīvās naftas produktu daļiņas ir savāktas, bet priekšā vēl garš sanācijas process, jo gruntī vēl varētu būt 1-2 kvadrātmetri dīzeļdegvielas. “Ar dažādiem pasākumiem tiks veicināts, lai notiktu biodegradācijas process. Jūs jūtat, tvaiko gaisā, notiek aerācija. Plānots šo teritoriju apstrādāt arī ar naftas produktus noārdošām baktērijām,” pauž Jānis Klimovičs.

Šajā gadījumā viss attīrīšanas process varētu ilgt divus līdz trīs gadus, bet dažkārt nepieciešams krietni ilgāks laiks, un mazas nav arī darbu izmaksas. Šobrīd gan noplūdes no nelegālajiem pieslēgumiem naftas vadam esot krietni retāk.

Ne visi nelegālie pieslēgumi gan radot noplūdes, bet tas esot tikai laika jautājums. Tomēr uzņēmums “LatRosTrans” rakstiskā komentārā skaidro: “Pēdējo desmit gadu laika periodā maģistrālā naftas produktu cauruļvada “Polocka–Ventspils” tīšas bojāšanas gadījumu skaits nepārtraukti samazinās. 2021. gadā tika konstatēti divi šādi gadījumi. Mantiskais kaitējums, kas uzņēmumam tiek nodarīts šādu noziedzīgo nodarījumu rezultātā, ir atkarīgs no vairākiem apstākļiem, var sastādīt gan vairākus simtus gan vairākus tūkstošus eiro.”

Veicamo sanācijas darbu izmaksas pilnībā apmaksā cauruļvada īpašnieks. Par notikušo naftas produktu noplūdi šā gada 23. martā Valsts policija uzsāka kriminālprocesu, turpinās izmeklēšana.