Vidzemes Augstskola iesaistīsies “Demokrātijas akadēmijas” mācību procesā

#Reklāma

Lai attīstītu sadarbību izglītības, zinātnes un reģionālās attīstības jomā Vidzemē, biedrība “Latvijas Lauku forums” (LLF) un Vidzemes Augstskola (ViA), cieši sadarbojoties ar Valmieras novada fondu (VNF), janvāra beigās noslēdza ilgtermiņa sadarbības līgumu. Tādējādi tiks veicinātas plašākas savstarpējās sadarbības iespējas zinātniskajā pētniecībā, akadēmiskajā, administratīvajā darbā un studiju nodrošināšanā, gatavojoties “Demokrātijas akadēmijas” īstenošanai. Kā vērtē iesiastītās puses - tas ir būtisks solis, lai pilsonisko kompetenci sasaistītu ar izglītības procesu.

“Mēs esam tiešām ļoti lepni, ka mūs uzrunāja un mēs arī piekritām būt daļa no šīs komandas, kas īsteno “Demokrātijas akadēmijas” ideju un iniciatīvu,” stāsta Vidzemes Augstskolas rektore Agnese Dāvidsone, uzsverot, ka šobrīd ir ļoti svarīgi sabiedrībai izprast pilsoniskos procesus valstī, līdzdalību un to, cik svarīga ir katra cilvēka iesaiste, lai stiprinātu demokrātiju Latvijā. Dāvidsone ir pārliecināta, ka “Demokrātijas akadēmija” ļaus iedzīvotājiem saprast savu lomu valsts pārvaldes procesos un valsts attīstībā kopumā. 

Vidzemes Augstskola ir pirmā augstskola Latvijā, ar kuru Latvijas Lauku forums veicis šādu vienošanos. ViA būs daļa no komadas, kas īstenos apmācības un strādās ar akadēmijas dalībniekiem, kā arī vērtēs sasniegto rezultātu šī mācību procesā. Kā uzsver “Demokrātijas akadēmijas” vadītāja Anita Seļicka - šī mācību programma ir unikāla ne vien tāpēc, ka tā mēģina salāgot dažādās demokrātijas funkcijas kompetentā un skaidrā izglītības programā, bet arī tāpēc, ka akadēmija aptver visus reģionus. “Mēs patiesi apzināmies, ka transports, infrastruktūra, sasniedzamība ne vienmēr ir vienkārša, tāpēc domājam arī par reģioniem, jo bieži vien tie mazliet jūtas atstatus - nu mēs no reģiona,” piebilst Seļicka. Liels palīgs Vidzemē ir sadarbības partneris Valmieras novada fonds, kuri sniedza lielu atbalstu pieteikšanās informācijas izplatīšanā, kā arī sarežģītajā dalībnieku atlases konkursā. 

Šobrīd mācību procesā klātienē piedalās vairāk kā 200 dalībnieki, kuru vidū ir valsts institūciju, pašvladību, nevalstisko organizāciju pārstāvji, kā arī aktīvie iedzīvotāji. Līdz jūnijam dalībnieki apgūs īpaši izstrādātu, bezmaksas mācību programmu pilsoniskās kompeteneces stiprināšanai. Anita Seļicka: “Ar mācībām mēs patiesi domājam - pieslēgt domāšanu, zināšanas, kaut ko palasīt, ne tikai ierasties uz tādu vienas dienas konferenci. Tātad mācības. Un par ko? Par demokrātijas dažādiem aspektiem - par to, kad veidojās Latvijas neatkarība, kas bija tā vīzija par Lativjas sabiedrību, par neatkarīgu demokrātiju. Kāda ir realitāte šodien? Kadi ir rīki, kādi iesaistes veidi un kāpēc ir tik liela neuzticība valdībai, pašvaldībai, sev pašiem? Kādā veidā mēs paši to varam mainīt?” 

Demokrātijas akadēmija paredz četras mācību dienas Rīgā un vismaz četras reģionos. Taču, ņemot vērā lielo interesi, pēc pāris mēnešiem sāksies arī e-kurss, tādējādi ļaujot ikvienam zināšanas apgūt arī attālināti.