Vienīgā pretendente uz kultūras pārvaldes vadītāja amatu Aizkrauklē - priekšsēdētāja dzīvesbiedre

Ar pārliecinošu balsu vairākumu šodien Aizkraukles novada domes sēdē apstiprināta jaunizveidotās kultūras pārvaldes vadītāja. Pretendents uz jauno amatu tika meklēts iekšējā konkursā, uz kuru gan pieteicās tikai viens kandidāts - novada domes priekšsēdētāja dzīvesbiedre.

Pēc teritoriālās reformas Aizkraukles novadā ir vairāk nekā piecdesmit kultūrvietu. Ticis lemts par kultūras pārvaldes izveidi. Iniciatīva šādai struktūrai nākusi no Aizkraukles kultūras centra direktores, kura jau pārejas periodā bijusi jaunā novada kultūras dzīves koordinatore. “Mēs kopā apspriedām šo vīziju un, veidojot SVID analīzi, nonācām pie secinājuma, ka mums trūkst tāda kultūras koordinācijas institūcija,” saka Anta Teivāne, Aizkraukles kultūras centra direktore.

Uz kultūras pārvaldes vadītāja amatu publiskais konkurss netika rīkots, bet aicināti esot bijuši visi novada kultūras dzīves speciālisti. Rezultātā gan pieteikusies tikai pati idejas autore Anta Teivāne. Turklāt - vienīgā pretendente ir civillaulībā ar novada domes priekšsēdi. “Ja mums bija potenciāls no pašu darbiniekiem. Tāda bija arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) nostāja, ka, ja pašu darbinieki ir spējīgi, tad viņi ir primāri. Tad man, kurš atbild arī par šo iestāžu tālāku funkcionēšanu, tajā brīdī nešķita, ka tur vajag ārējo konkursu,” norāda Uldis Riekstiņš, Aizkraukles novada izpilddirektors.

Domes priekšsēdētājs gan esot izbrīnīts, ka nav ticis rīkots atklātais konkurss, bet protot nodalīt privātās lietas no domes vadītāja darba, nedrīkstot taču tāpēc liegt karjeras izaugsmi.

Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs (Vidzemes partija) Leons Līdums: “Protams, jāstrādā tā, kā likums to prasa. Pakļautība, atdalīta lēmumu pieņemšana utt. Tā tas jau ir daudzās skolās, kur dzīvesbiedri ir direktors un direktora vietnieks, un tamlīdzīgi.”

Piecu lielāko novadu kultūras namu direktori min dažādus iemeslus, kāpēc neesot kandidējuši uz pārvaldes vadītāja amatu, bet jaunās pārvaldes vadītājas ciešās saites ar novada vadību netraucējot. “Es nezinu, vai tas tā ļoti traucē. Grūti kaut ko izvērtēt, jo arī pats Līduma kungs, priekšsēdētājs, ir ļoti atbildīga persona. Godprātīgs visās lietās, šeit interešu konfliktam nevajadzētu būt,” saka Inita Kalniņa, Neretas kultūras nama vadītāja.

VARAM norāda, ka pašreizējā likumā par pašvaldībām nav noteikts, ka obligāti jārīko ārējais konkurss. Turklāt - kultūras pārvalde nav tiešā domes priekšsēdētāja pakļautībā, tāpēc juridiski viss esot kārtībā. “Situācijā, kad lēmumu pieņemšana ir par konkrētām amata vietām vai atalgojumu, būtu jāskatās, lai netiktu radīta tā šauba par objektīvu lēmuma pieņemšanu,” saka Ilze Oša, VARAM valsts sekretāra vietniece.

Šodienas domes sēdē ar 15 balsīm “par” un diviem deputātiem, tostarp domes priekšsēdētājam nepiedaloties, Teivāne iecelta par kultūras pārvaldes vadītāju. “Pret” balsoja tikai līdzšinējais Jaunjelgavas novada vadītājs, kurš no publiska komentāra atteicās, bet telefonsarunā skaidroja, ka, viņaprāt, bijis jārīko ārējais konkurss, jo tik cieša saikne starp vadošiem darbiniekiem bojājot novada tēlu. Jāpiebilst, ka Aizkraukles novadā būs arī izglītības pārvalde. Labākais vadītājs tiekot meklēts iekšējā konkursā, kuram esot pieteikušies trīs kandidāti.