Vietvārdu diena Latgalē

Latgalē aizvadīta pirmā Vietvārdu diena, kas valodniekus, pētniekus un citus interesentus pulcēja Preiļu novada Galēnos. Tās norise vainagojusies ar papildu ievāktiem vietvārdiem. Tie tiks reģistrēti datu bāzē un būs kā šaipus atrodamo ciemu, pļavu, upju un daudzu citu ģeogrāfisko vietu nosaukumu vēsturiskās liecības.

Galēnu pamatskola par pirmās Vietvārdu dienas Latgalē norisi nav izvēlēta nejauši. Pagājušajā mācību gadā šīs skolas skolēni savāca bagātīgu vietvārdu materiālu, aptaujājot vietējos pagasta iedzīvotājus.

Līdz šim Vietvārdu dienas jau aizvadītas arī Valkas, Jēkabpils un Brocēnu novadā. Pēc tā secināts, ka tieši Latgalē ir visvairāk tā dēvēto balto pagastu, kur vietvārdi pētīti maz un kur novadpētniekiem būtu jāpieliek īpašas pūles šaipus raksturīgo vietvārdu apkopošanā. Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūta direktore, vadošā pētniece Sanda Rapa: “Latgale ir īpaši pētāms novads, jo tur vajag speciālistu, tur vajag izlokšņu zinātāju. Vietvārdu liktenis Latgae lir sarežģīts, jo padomju laikos latgaliskie vietvārdi tika skausti, pārlauzīti latviešu valodā. Tad jau zūd vietvārdu funkcija.”

Pēc tikšanās ar skolēniem Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūta pētnieki devās arī nelielā ekspedīcijā, kuras laikā dalīties ar savām vietvārdu zināšanām un stāstiem, kuri tos apvij, bija atsaukušies vairāk nekā desmit Galēnu pagasta iedzīvotāji.

Tāpat kā citviet apkopotie, arī Galēnu pagastā ievāktie vietvārdi tiks reģistrēti Tautas vietvārdu datubāzē, kas ir publiski pieejama ikvienam interneta lietotājam.#SIF_NVZ2022