VK: resursu trūkuma dēļ komisija nevar uzņemties pašvaldību referendumu sistēmas izveidi

Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) pašlaik nevar uzņemties ilgtermiņa saistības pašvaldību vietējo referendumu sistēmas izveidei, jo IT resursu trūkuma dēļ nespēs nodrošināt kvalitatīvu projekta īstenošanu, vērtē CVK pašreizējā vadība.

Kā aģentūru LETA informēja CVK sekretārs Ritvars Eglājs, decembrī CVK vēstulē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai brīdināja par riskiem saistībā ar Eiropas Savienības (ES) Atveseļošanas fonda projekta īstenošanu, kas paredz izstrādāt elektroniskās balsošanas sistēmu vietējiem referendumiem.

Plānotās projekta izmaksas ir 3 995 040 eiro.

Vēlēšanu komisijā norāda, ka CVK ir gatava uzņemties projekta realizāciju tikai tādā gadījumā, ja tiek piešķirts nepieciešamais finansējums iestādes kapacitātes stiprināšanai, tādējādi nodrošinot nepieciešamos speciālistus iestādes pilnvērtīgai funkcionēšanai, tajā skaitā, šī projekta sekmīgai īstenošanai un uzraudzībai.

Eglājs norāda, ka jau projekta sagatavošanas gaitā ir nepieciešams piesaistīt virkni speciālistu gan IT, gan citās atbalsta jomās, kuru iestādē pašlaik vai nu nav vai arī to noslodze pamatdarbā vai nepietiekamas zināšanas fondu projektu jautājumos liedzot sniegt nepieciešamo ieguldījumu projekta realizācijā.

CVK norāda, ka kritiska situācija ir IT jomā, jo iestādē ir tikai divi atbilstošās jomas speciālisti, kuri zemā atalgojuma dēļ strādā vēl citur. Tādēļ nepieciešams izveidot IT nodaļu ar papildus četriem speciālistiem - IT projektu vadītāju, sistēmanalītiķi, vecāko informācijas sistēmu administratoru, IT drošības pārvaldnieku. Līdzekļi tam tika lūgti, bet netika piešķirti 2022.gadā, tāpēc CVK atkārtoti lūgusi tos piešķirt 2023.gada budžetā.

Nodaļas izveidei un konkurētspējīga atalgojuma nodrošināšanai esošajiem speciālistiem 2023.gadā būtu nepieciešami vairāk nekā 200 000 eiro.

"CVK bez tehnoloģiskā partnera vai pietiekama finansējuma apstiprināšanas vismaz IT nodaļas izveidei nevar uzņemties projekta realizāciju, jo pie esošā lietu stāvokļa neredz veidu, kā projektu varētu veiksmīgi īstenot plānotajā apjomā un termiņos," skaidro CVK sekretārs.

Vēlēšanu komisija vēstulē atbildīgajām amatpersonām arī vērsa uzmanību, ka atkarībā no izvēlētā situācijas risinājuma jāveic grozījumi Vietējo pašvaldību referendumu likumā, kur noteikts, ka balsošana elektroniski notiek, izmantojot CVK balsošanas sistēmu. CVK ieskatā nav iespējams pagūt nepieciešamo sistēmu izstrādāt un nodot lietošanā likumā paredzētajā termiņā - atbilstoši likumā noteiktajam šādam balsošanas veidam jābūt pieejamam no 2024.gada 1.janvāra.

Vēlēšanu komisija vēstulē sniedz arī sīkāku pamatojumu, kāpēc minētais termiņš jāpārceļ uz vēlāku laiku.

Projekta "Vēlēšanu procesa digitalizācija un pašvaldību referendumi" mērķis ir izveidot mūsdienīgu risinājumu e-vidē Latvijas un ES pilsoņiem aktīvākai iesaistei pašvaldībās svarīgu jautājumu izlemšanā vietējos pašvaldību referendumos.

Vietējos pašvaldību referendumu e-vides projekts "Vēlēšanu procesa digitalizācijas un pašvaldību referendumi" ietver vairākus soļus, tajā skaitā, digitālo platformu informācijas apmaiņai. CVK decembra vēstulē sīkāk iezīmējusi, kas tiktu nodrošināts līdz ar projekta īstenošanu. Īstenojot projekta paredzēts pielāgot un pilnveidot arī Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pārziņā esošās Vēlētāju reģistra informācijas sistēmas un Elektroniskā vēlētāju reģistra programmatūras.

Kā ziņots, Vietējo pašvaldību referendumu likums stāsies spēkā 2024.gada 1.janvārī.


Foto: Freepik