“Volānu” saimnieki apbēdināti ar pašvaldības lēmumu

Teju divu kilometru garš ceļa posms no Pelerijām ved uz Golvariem, kur jau 29 gadus saimnieko lopkopji Maija un Gunārs Proļi. Viņu saimniecība “Volāni” ir vienīga, kas palikusi šajā pusē. Lopkopji ceļu izmanto lopbarības pārvadāšanai, un, cik atceras, tas vienmēr bijis neapmierinošā stāvoklī. Tagad saimniekiem zūd cerības uz jebkādiem uzlabojumiem arī nākotnē, jo šī gada aprīlī ar domes lēmumu ceļa posms Golvari-Pelerijas tika izņemts no Balvu novada ceļu un ielu reģistra.

“Protams, tas ir sāpīgs lēmums, es jau labprāt, es negribu būt ienaidnieks šiem cilvēkiem, es jau gribu palīdzēt, bet es vienkārši, man pietrūkst naudas to uzlabot. Mums ir vajadzība citur, kur atrodas mājsaimniecības vairāk, tie ir prioritārie ceļi. Ceļu piešķirta dotācija katru gadu ir ap 46 000, un faktiski piešķir naudiņu mums ceļu uzturēšanai, ne būvniecībai,” saka Biruta Bogdane, Bērzpils pagasta pārvaldes vadītāja.

Saimniecības “Volāni” īpašniece Balvu novadā Maija Prole pauž: “Arī viena mājsaimniecība, tur ir cilvēki tādi paši, kas te ir palikuši - visi priekšvēlēšanu programmās runā, ka ir jācīnās par katru cilvēku laukos, bet te notiek tieši.”

Pirms vairākiem gadiem pagasts apmēram kilometru no izslēgta ceļa posma plānoja izbūvēt, iekļaujot Lauku atbalsta dienesta programmā, kas paredzēja ceļu izbūvi uz uzņēmēju laukiem un objektiem, taču būvniecībai atkal nepietika naudas. Tagad tas ir servitūta ceļš, kas nozīme, ka “Volānu” īpašniekiem turpmāk tas būs jāuztur pašiem, ko iespēju robežās ar esošiem resursiem saimnieki jau ir darījuši visus šos gadus, taču kapitālu ceļa remontu viņi atļauties nevar. “Darām jau, ko varam - griežam krūmus, liekam ceļā, uzberam zemi virsū. Uz kādiem gadiem tad tā bedre ir ciet, bet, braucot atkal, tie zari droši vien tur saiet dziļāk. Un ar šļūci braucam, pat diskojam, mums tādas tehnikas nav. Ne grants karjera, lai mēs varētu atvest granti un uztaisīt to ceļu,” saka Maija Prole.

Maija tomēr cer, ka jaunai apvienotā Balvu novada vadībai būs iespēja piesaistīt lielāku finansējumu ceļu sakārtošanai, savukārt pagasta vadītāja piebilst, ka, ja dotācijas būs lielākas, ceļa posmu būs iespējams atpakaļ iekļaut reģistrā un izremontēt. Ministru kabineta noteikumi nosaka, lai veiktu ceļu un ielu reģistra izmaiņas, jāsniedz iesniegums “Latvijas Valsts ceļiem”. Lai arī valsts ceļi reģistrē šīs izmaiņas, apkopoto datu par to, cik daudz pašvaldību ceļu ir izslēgti no reģistra, nav.

Foto: FreePik