Zem Daugavas tilta Jēkabpilī veido aizsargdambju savienojumu

Zem tilta pār Daugavu Jēkabpilī ir uzsākti būvdarbi, kuru laikā tiks izveidots Daugavas aizsargdambju savienojums. Šobrīd gājējiem, velobraucējiem un citiem, kas izmanto promenādi, nākas pie tilta kāpt lejā, pa tuneli doties uz otru pusi, tad atkal kāpt augšā, lai turpinātu ceļu pa aizsargdambi. Tas rada neērtības, tādēļ pašvaldība jau pagājušajā gadā izstrādāja projektu, kas paredz savienot abas aizsargdambja puses zem tilta, izveidojot nepārtrauktu trasi bez šķēršļiem gājēju un velobraucēju kustībai.

Darbi objektā tika uzsākti nesen. Saskaņā ar pašvaldības iepirkumu darbus veic SIA “Riga rent” par līgumcenu – vairāk nekā 103,1 tūkstotis eiro. Savienojums būs ar betona bruģa segumu 1,5 metru platumā, gar malu būs drošības marga. Lai savienotu esošo dambi ar jaunveidojamo, ir jādemontē esošā atbalstsiena ar margām vairāk nekā sešu metru garumā.

Darbu laikā tiks nozāģēti seši koki ar diametru zem 20 centimetriem. Lai nodrošinātu projektētā dambja noturību, noraktajās un uzbērtajās vietās paredzēti stiprinājumi. Notekūdeņu novadīšanai tiks izbūvētas virszemes noteces teknes. Jāpiebilst, ka projektam nav izvirzītas specifiskas tehniskās prasības, kas saistās ar ietekmi uz vidi, – tā atzinusi Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā vides pārvalde.