Īsi un konkrēti

Īsi un konkrēti

ĪSI UN KONKRĒTI
Trešdien 20.00 kanālā ReTV
Latgaliešu valoda

Valsts prezidents Egils Levits aktualizējis Attīstības plānu, kas vērsts uz kultūrvēsturisko zemju saglabāšanu. Šādi iecerēts aktualizēt agrāko Latvijas kultūrtelpu dalījumu. Un arī valodai ir cieša saikne ar vēsturi un identitāti. Raidījumā “Īsi un konkrēti” runāsim par latgaliešu valodas statusu un saglabāšanu, par jauniešu latgalisko identitāti un iespējām popularizēt latgaliešu valodu. Diskusiju vada ReTV Ziņu moderatore Solvita Stara.

Apģērbs raidījuma vadītājai no salona Dianora.

Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Par raidījuma "Īsi un konkrēti" saturu atbild SIA "VIDZEMES TELEVĪZIJA".
#SIF_MAF2020