Jautā-Jums. Envija

Jautā-Jums. Envija

Ceturtdien raidījumā JAUTĀ-JUMS
20.10 un 23.00
Māksliniece Envija

Jaunā un plaši novērtētā māksliniece Envija, kura turpina studijas Latvijas Mākslas akadēmijā, atklātā un sirreāli brīvā sarunā atklāj jaunus emocionālos un apziņas apvidus. Nevienkāršajā un brīžam neparedzamajā sarunā Jautā-Jums cenšas noskaidrot saikni starp netveramā radošuma "trakumu" un vērtību orientieriem. Aprakstā vienam no mākslinieces jaunākajiem darbiem "Kognitīvā disonanse" pausts:
"Forma ir tikai rezultāts, atkarīga no iedzimtā rokraksta. Mana personīgā skaistuma izjūta paģēr būvēt risinājumu no blīva (domas) materiāla. Sokratiskā šķīstīšanās manā gaumē nav homogēna emocija, bet gan kognitīvai disonansei līdzīgs stāvoklis."
Raidījumu vada Lauris Kļaviņš.

Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Par raidījuma "Jautā-Jums" saturu atbild SIA "VALMIERAS TV".
#SIF_MAF2020