Cilvēki, darbi, tradīcijas Lejaskurzemē (04.01.2022.)