Latviešu arhīvi pasaulē. Retie materiāli un digitalizācija

Šobrīd, kad tehnoloģijas tik strauji attīstās un pasauli paredzēt nav iespējams, ir svarīgi vēsturi saglabāt ne vien papīra formātā, bet arī digitāli. Kā digitalizāciju veic Latvijas Nacionālā bibliotēka, kuras rīcībā ir viens no lielākajiem reto grāmatu un rokrakstu krājumiem, un kā to veikt mājas apstākļos, ja ir vēlme saglabāt liecības par pagātni nākamajām paaudzēm, par to cikla "Latviešu arhīvi pasaulē" otrajā raidījumā.