Uzsāk dabas aizsardzības plāna izstrādi dabas liegumā “Burtnieka ezera pļavas”

Aizvadītajā nedēļā Burtnieku kultūras centrā norisinājās informatīva sanāksme par dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu dabas liegumam “Burtnieka ezera pļavas” turpmākajiem 12 gadiem. “Ir mūsu pirmā tikšanās informatīvā sanāksme ar Burtnieku novada ļaudīm, jo jau pirms pieciem gadiem ir beidzies darboties dabas aizsardzības plāns burtnieku ezera pļavas. Tāpat kā pašvaldības gatavo savus attīstības plānus un saskaņo tos ar pārējiem plāniem, tā arī mums tagad ir jāpiedzen un jāizstrādā jauns dabas aizsardzības plāns. Mēs noteikti daudz kur balstīsimies uz veco plānu, bet jaunais ir tas, ka mēs pārskatīsim to, kas ir izdarīts, kas nav izdarīts, un to, kā sabiedrība vēlētos dzīvot uz priekšu turpmākajos 12 gados, lai šī vide būtu arvien tik pat skaisti sakārtota un arī ar savu teiksmas pieskaņu, kā jau burtniekiem tas piestāv,” norāda Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta vadošā pētniece, projekta vadītāja Elmīra Boikova.

Plāna izstrādes procesā galvenokārt tiks piesaistīti eksperti, pētot noteiktās teritorijas bioloģisko daudzveidību un sniegtu savus atzinumus. Balstoties uz šiem atzinumiem, tiks domāts par to, kā saskaņot saimnieciskās darbības, kā arī saglabāt dabas vērtības. Valmieras novada Attīstības pārvaldes galvenais projektu vadītājs Valērijs Seilis pauž: “Mūsuprāt, tieši šāda veida izpēte un secinājumi, kas radīsies kopīgā dialogā starp zinātniekiem un iedzīvotājiem, palīdzēs mums labāk saprast, kādā virzienā ir jāiet. Un tieši arī par uzņēmējdarbību runājot, šeit arī projekta izstrādātāja pieminēja, ka tās iespējas, ko piedāvā Lauku atbalsta dienests un lauku attīstības programmas, tās nav pilnībā izsmeltas. Jāskatās, kurā vietā tās varētu izmantot pilnvērtīgāk, šī plāna rekomendācijas būs arī tās, uz kā varēs balstīt tās savas nākotnes nodomus.”

Informatīvajā sanāksmē piedalījās zemes īpašnieki, uzņēmēji, kā arī citi interesenti, lai sniegtu savu viedokli un ieteikumus plāna izstrādei turpmākajos 18 mēnešos. “Tas ieguvums, kas varētu būt, ir tāds, ka mums būtu skaidri spēles noteikumi, uz kuriem gan pašvaldības, gan uzņēmēji, gan iedzīvotāji un sabiedriskās organizācijas varētu balstīt savas idejas savu uzņēmējdarbību. Tātad - skaidri noteikumi un ar finansēm piesaistē. Mēs arī kā projekta īstenotāji un arī kā pašvaldība ceram uz aktīvu līdzdalību, jo tikai tas var sekmēt to, ka darba rezultāts nodevums būs iespējami pilnvērtīgāks un noderīgāks mums visiem,” tā saka Valērijs Seilis.


Projektu līdzfinansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Par sižeta saturu atbild SIA "VIDZEMES TV".
#SIF_MAF2023