Zinātne tuvplānā S2E2

Mazo apdzīvoto vietu pievilcība dzīvošanai. Iedzīvotāju migrācija ir pastāvējusi vienmēr un, atbilstoši laikiem, iedzīvotāji vienmēr dzīvojuši gan blīvāk apdzīvotās vietās, gan attālākās lauku teritorijās. Kā mainās mūsu mazās apdzīvotās vietas? Kā saglabāt un palielināt šo vietu pievilcību? Kāda loma ir piederības sajūtai un identitātei? Par šiem jautājumiem raidījumā "Zinātne tuvplānā" diskutēs Vidzemes Augstskolas rektors un HESPI vadošais pētnieks Gatis Krūmiņš un Vidzemes Augstskolas administratīvā prorektore Iveta Putniņa. Raidījumu cikls "Zinātne tuvplānā" ir par sabiedrībā aktuāliem pētījumiem un tematiem. Raidījumu ciklu piedāvā Vidzemes Augstskola.