NBS kaujas inženieri šodien sāka meža ceļa pārrakšanu, izveidojot prettanku grāvi

Turpinot darbus pie Latvijas austrumu robežas stirpināšanas un pretmobilitātes plāna īstenošanas, šodien uz Latvijas-Krievijas robežas netālu no Terehovas robežkontroles punkta Nacionālo bruņoto spēku (NBS) kaujas inženieri pārraka ceļu, kas ved uz robežas pusi. Tādi ceļi identificēti vairāki. Šodien veikts pirmais pārrakšanas pasākums. 

Austrumu robežas militārās stiprināšanas un pretmobilitātes plāns ir daļa no Baltijas aizsardzības līnijas izveides, kas gar visu Krievijas un Baltkrievijas robežu ietvers NBS vienību atbalsta punktu izveidi – aizsardzības pozīcijas karavīriem, dažādus šķēršļus, prettanku grāvjus, munīcijas un mīnu noliktavas.

Lai nepieļautu pretinieka pārvietošanos, austrumu robežas nostiprināšanā viens no pirmajiem pasākumiem ir esošo meža ceļu pārrakšana, izveidojot prettanku grāvjus. “Šis te konkrēti tiek veidots prettanku grāvis, kas ir viens no pretmobilitātes pasākumiem. Pašreiz karavīri veic šī ceļa pārrakšanu, tādā veidā liedzot kādam potenciālam transportlīdzeklim – tādiem kā pat tankiem – kustību pa šo ceļu. Kā redzam, apkārt mums ir mežs, vienīgā kustības iespēja šeit varētu būt vienīgi šis ceļš. Un šādā veidā mēs panākam to, ka neviens no robežas vai uz robežu nevarēs braukāt,” saka pulkvežleitnants, NBS inženieru inspektors Kaspars Lazdiņš.

Šādi ceļi identificēti vairāki, kas jāpārrok, un pašreiz notiek saskaņošanas procesi gan ar Valsts robežsardzi, gan Valsts nekustamiem īpašumiem, pēc tam arī konkrētiem zemes īpašniekiem, lai darbus turpinātu. Lazdiņš: “Varbūt tas ceļš tiek izmantots Valsts robežsardzes vajadzībām, lai nodrošinātu ikdienas uzdevumu izpildi, vai Valsts nekustamie īpašumi vēl pie žoga izbūves izmanto ceļus, tāpēc sākotnēji svarīgi saskaņot ar viņiem un pēc tam ar īpašniekiem. Šis jau bija pirmais īpašnieks, juridiska persona, kurš pozitīvi atsaucās uz mūsu uzaicinājumu un atļāva izmantot savu zemesgabalu, lai mēs šeit pārraktu viņam piederošo īpašumu.”

Nākammēnes tiks noslēgti līgumi ar komersantiem arī par nepieciešamo materiāltehnisko līdzekļu piegādi pretmobilitātes pasākumu īstenošanai, lai jau drīzumā uz šejieni sāktu transportēt gan pūķa zobus, gan betona blokus un dzelzs ežus, inženieri tos varētu sākt izvietot apvidū. Arī šajā gadījumā būs nepieciešami saskaņojumi ar zemes īpašniekiem – vai tā valsts iestāde, juridiska vai fiziska persona. Lazdiņš: “Šeit konkrēti piedalās tieši Latgales karavīri, jo arī viņiem pie rezies ir gan apmācība, gan arī praktiksi pēc tam paliek dabā kā vajadzīgs objekts.”

Robežas stiprināšanas un pretmobilitātes plāns paredz, ka vēlāk par prettanku grāvjiem tiks pārveidoti arī pierobežā esošie meliorācijas novadgrāvji. 

Vienlaikus šobrīd uz Latvijas-Krievijas robežas bruņotie spēki sākuši sniegt atbalstu Valsts nekustamiem īpašumiem un Valsts robežsardzei žoga būvniecībā.