Bauskas novadā apvienos kapitālsabiedrības. Misas iedzīvotāji iebilst

Ziņās jau stāstījām, ka Bauskas novada dome nolēmusi šogad apvienot deviņas novadā esošās kapitālsabiedrības, kas sniedz komunālos pakalpojumus, izveidojot vienu – “Bauskas novada komunālserviss”. Ar šādu lēmumu neapmierināti ir Misas iedzīvotāji, kuri savākuši vairāk nekā 900 iedzīvotāju parakstus.

Novada domes sēdē, kur izskatīja kolektīvo iesniegumu, Misas iedzīvotāju pilnvarotā persona pārmeta deputātiem komunikācijas trūkumu ar mazajiem pagastiem, jo informācija par komunālo pakalpojumu sniedzēju reorganizāciju iedzīvotājus sasniegusi vien domes oficiālajā vēstnesī, kā arī aicināja atcelt domes lēmumu par komunālo pakalpojumu sniedzēju apvienošanu, jo neesot skaidrības, kādas pārmaiņas gaidāmas tarifos. “Mūsu ieskatā šis lēmums pieņemts, pārkāpjot virkni Latvijā spēkā esošo normatīvo aktu. Izskatot šo jautājumu, domes sēdē netika ņemti vērā nekādi aprēķini. Tikai ekonomiskā loģika un iedzīvotājiem nepieejama prezentācija,” saka vēstules iesniedzēju pilnvarotā persona Vanda Vēvere.

Novada domes priekšsēdis skaidro, ka ekonomisko aprēķinu tiešām neesot. Lēmums par reorganizāciju pieņemts, skatoties uz kapitālsabiedrību pašreizējo darbu, kas pagastos neesot apmierinošs. Bauskas novada domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis: “Tādā mazā kapitālsabiedrībā kā Misas “SIA Kūdrinieks” diemžēl neviena māja nav siltināta, siltumtrases joprojām ir pa gaisvadu līnijām ar lieliem zudumiem. Tas mērķis ir panākt labāku pakalpojumu, lai varētu piesaistīt kvalificētus speciālistus.”

Iesnieguma izskatīšanai pēc būtības deputāti pieņēma lēmumu izveidot komisiju 13 cilvēku sastāvā, kam trīs mēnešu laikā jāsniedz savs redzējums. Pēc kapitālsabiedrību apvienošanas jaunizveidotajai kapitālsabiedrībai plānots pievienot arī pagastos esošos pakalpojumu sniedzējus, kas nav kapitālsabiedrības.