Jersika records hronikas S2E2

RAIMONDS PAULS - DŽEZA RITMĀ. Latvijas džeza vēsture un skaņuplates JAZZ SUITES: REIMAGINED! tapšanas stāsts.