Jersika records hronikas S2E5

KIKOK 1962. Latvijas pirmais džeza festivāls. Dokumentālā filma un ievadvārdi.