Latvijas stāsti S10E19. Zanda Vītola (subtitri latviešu valodā)

Zanda Vītola ir Ogres novada sociālā dienesta darbiniece, jau pusgadu viņas ikdiena saistīta ar specializētajām darbnīcām cilvēkiem ar garīgās vai fiziskās attīstības traucējumiem. Darbnīcas ir šo cilvēku darba vieta, kur apgūst darba prasmes ar cerību kādu dienu atrast darbu un iekļauties sabiedrībā un darba tirgū. Oktobris ir garīgās veselības mēnesis, kad plašāk runā par dažādu cilvēku grupu iekļaušanu sabiedrībā. Zanda par saviem klientiem jeb jauniešiem, kā viņus mīļi sauc Zanda, saka – uz vienas ielas mēs dzīvojam dažādi cilvēki – ir bagātie un nabagie, ir it kā "normālie" un "citādie", bet mēs visi esam. Un mums jāmācās citam citu pieņemt. #SIF_MAF2022