Brocēnos tehniskās modelēšanas sacensības skolēniem

Tehniskā jaunrade bērniem un jauniešiem palīdz izprast, kā uzbūvēt dažādus modeļus, kā tie darbojas, attīstot tik nepieciešamo inženiertehnisko domāšanu. Tomēr šobrīd tikai apmēram 5% no visiem interešu izglītības dalībniekiem apmeklē tehniskās jaunrades pulciņus. Lai to popularizētu pēc iespējas plašāk, pulciņu vadītāji rīko dažādas sacensības. Nupat Latvijas skolēnu tehniskās modelēšanas sacensības aizvadītas Brocēnos, kas pulcēja dalībniekus no dažādām vietām. 

Iet un startēt – tas ir brīdis, kad tā pa īstam novērtēt, kā pašam izdevies izgatavot kuģi, buru laivu, auto vai lidmodeli, uzzināt, cik ātri un precīzi tas finišēs. Uz tehniskās jaunrades svētkiem Brocēnos atbraukuši ap 140 bērnu un jauniešu no teju 20 dažādām Latvijas vietām. Skolotājs Oskars Krauze ar saviem audzēkņiem ieradies no Jelgavas, viņš jaunrades namā “Junda” vada četrus pulciņus un uzsver galvenos dalībnieku ieguvumus no darbības tehniskajā jaunradē. “Es viņiem caur koka auto, kuģiem, caur spēlēšanos iemācu strādāt ar kokapstrādes instrumentiem. Fizika ir gan kuģos, gan koka auto ir fizika, gaisa pretestība, rites pretestība. Tas nav tikai uztaisīt koka auto, bet arī saprast, kāpēc ir ātrāka vai lēnāka,” saka jaunrades nama “Junda” pulciņu vadītājs Oskars Krauze.

Emīls Vanags ar tehnisko jaunradi sācis nodarboties šī gada septembrī. “Pa šiem mēnešiem esmu iemācījies ar CNC lāzeri, visādiem instrumentiem, bormašīnu, gravējamiem rīkiem. Man tas ļoti patīk.”

Latvijas mēroga Tehniskās jaunrades svētkus Brocēnu kultūras centra radoši tehniskā pulciņa vadītājs Zigmunds Zaļenko rīko jau otro reizi. Viņš uzsver, lai arī šī joma ir svarīga bērnu inženiertehniskās domāšanas attīstībā, tā joprojām lielākoties balstās uz skolotāju entuziastu pleciem. Viņa mērķis – tehnisko jaunradi popularizēt pēc iespējas plašāk. Brocēnu kultūras centra radoši tehniskā pulciņa vadītājs Zigmunds Zaļenko saka: “Ja šie svētki būs daudz uz daudzās vietās, tāpat kā sporta svētki, dziesmu un deju konkursi, kur šie jaunieši var sacensties, iedvesmoties viens no otra, augt un attīstīties, tad arī būsim to līmeni sasnieguši.”

VISC vecākais referents Jānis Rage-Raģis pauž: “Kopumā tehniskajā jaunradē, pēc ministrijas statistikas datiem, ir apmēram 10 000 bērnu. Būtībā es domāju, ka tas tehniskajai jaunradei varbūt ir maz, jo Latvijai kā valstij noteikti labāk būtu vairāk.”

Latvijas Darba devēju konfederācija ir norādījusi, ka tehniskās jaunrades pulciņi ir viens no veidiem, kā risināt ieilgušās problēmas zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātnes un matemātikas izglītībā, rodot valsts līmenī iespēju un motivāciju tajos iesaistīties. Pašlaik tikai apmēram 5% no visiem interešu izglītības dalībniekiem apmeklē tehniskās jaunrades pulciņus.


#SIF_NVZ2022