Mārupē ieviests pabalsts vakcīnu apmaksai un palielināts bēru pabalstu

Aprīļa beigās spēkā stājas jauni saistošie noteikumi par Mārupes novada pašvaldības pabalstiem iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas, kas paredz jaunu pabalstu vakcīnu apmaksai un nosaka lielāku bēru pabalstu.

Pabalsts vakcīnu apmaksai paredzēts līdz 100 eiro kalendārā gadā personām, kuru dzīvesvieta deklarēta Mārupes novada administratīvajā teritorijā nepārtraukti vismaz vienu gadu pirms pabalsta pieprasīšanas un kurām nav noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss.

Uz šo pabalstu var pretendēt vecuma pensionāri un izdienas pensijā esošie mārupieši.

Savukārt apbedīšanas pabalsta apmērs palielināts no 200 uz 300 eiro.

Saistošie noteikumi izdoti no jauna, jo iepriekš tika izdoti uz likuma "Par pašvaldībām" pamata, kas vairs nav spēkā, līdz ar to ir mainīts noteikumu izdošanas pamatojums.Foto: Freepik; ilustratīvs