Par septiņu taimiņu noķeršanu Gaujas nacionālajā parkā piespriež sabiedriskos darbus un 5000 eiro sodu

Vidzemes rajona tiesa par septiņu taimiņu noķeršanu Gaujas nacionālajā parkā kādam vīrietim piespriedusi sabiedriskos darbus un likusi samaksāt aptuveni 5000 eiro kaitējumu, liecina publiski pieejamais spriedums.

Apsūdzētais pērn rudenī ar žebērkli ieradies Gaujas nacionālajā parkā un iebridis upē, kurā nārstoja taimiņi. Zinot, ka nārsta laikā šīs zivis nav pietiekami piesardzīgas un izmantojot šo apstākli, apsūdzētais noķēris septiņus taimiņus, salicis tos līdzi paņemtajā mugursomā un iznesis no upes.

Tiesa apstiprināja apsūdzētā un prokuratūras noslēgto vienošanos un piemēroja sabiedriskos darbus uz 140 stundām, kā arī lika apsūdzētajam par labu valstij samaksāt zivju resursiem nodarīto kaitējumu 5005 eiro apmērā.


Foto: ReTV