Ogres novadā konstatē jaunas apbūves tauvas joslā

To zemju īpašniekiem, kuriem īpašums atrodas pie publiskajiem vai iekšzemes ūdeņiem, ir jānodrošina brīva josla kājāmgājējiem. To nedrīkst ierobežot ne ar žogu, ne kādām būvēm. Tomēr dienaskrātībā jau gadiem ir aktuāla problēma – tauvas joslas privātmāju īpašnieki apbūvē un norobežo, klaji pārkāpjot likumu. Lai situāciju uzlabotu, Ogres novada pašvaldība šonedēļ Lielvardē veikusi Daugavas akvatorija apsekojumu, diemžēl kostatējot arī jaunu tauvas joslas apbūvi.  

Ogres novadā tauvas josla vasarā tiek apsekota jau vairākus gadus. Likums paredz, ka tauvas joslu gar ūdeņu krastu bez maksas un iepriekšējas saskaņošanas ar zemes īpašnieku drīkst izmantot kājāmgājēji, tomēr privātmāju īpašniekiem vēlme veikt apbūvi pēc iespējas tuvāk upes krastam joprojām ir liela. Kā norāda Ogres novada pašvaldībā, īpašu neapmierinātību izteikuši vietējie iedzīvotāji, kuri nevar brīvi piekļut Daugavai, jo privātmājas ir tik tuvu, ka tauvas josla iet pat caur mājas pagalmu. Lielvārdes pilsētas un pagasta pārvaldes vadītāja vietnieks Rolands Elksnītis: “Sanāk reizēm, ka tev jāiet caur īpašnieka dobēm, vai arī tas, ka atpūtas vietas izveidotas šeit šajā tauvas joslā. Tad sanāk iet caur viņu, kā saka, āra virtuvi vai atpūtas telpu, kur, protams, cilvēkiem svešiem varbūt rodas diskomforts.”

Ogres novada pašvaldība jau vairākkārt ir aktualizējusi jautājumu par tauvas joslas noteikumu ievērošanu. Iedzīvotāji, kuriem nekustamie īpašumi atrodas publisko ūdeņu tuvumā, tika aicināti izvērtēt, vai īpašumā ir veikta tauvas joslas apbūve. Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis: “Tādā veidā būvvalde ierauga problēmas, kādas ir radušās, par to, ko iedzīvotaji ir sūdzējušies. Un var vērst uzmanību iedzīvotājiem, kas nav ievērojuši likumu.”

Ogres pašvaldībā norāda, ka līdz šim konstatētos tauvas joslu pārkāpumus privātmāju īpašnieki gan nesteidzot novērst, tāpēc reidi tiek rīkoti atkārtoti. Šonedēļ kopā ar pašvaldības policiju būvvalde apsekoja Daugavas akvatoriju Lielvārdē. Konsatēti arī jauni apbūvēs gadījumi tauvas joslā. Ogres novada būvvaldes vadītāja Laura Kriviša-Budnika: “Šobrīd esam konstatējuši žogu atrašanos dažu īpašumu, pie dažiem īpašumiem žoga atrašanos tauvas joslā. Nepieciešams izvērtēt pēc topogrāfiskās informācijas. Pēc būvvaldē esošās dokuemntācijas, kāda ir situācija, vai žogi nav skaņoti vēsturiski. Līdz ar to šobrīd piefiksējam, konstatējam tos apstākļus, tad izvērtēsim, vadoties pēc kartēm un būvvaldes arhīva lietām.”

Klātienē gan nevienu no likuma pārkāpējiem pašvaldības pārstāvji nesastapa. Attiecīgi par kostatētajiem pārkāpumiem tiks sūtīti paziņojumi. Kriviša-Budnika: “Uzsāksim komunikāciju ar nekustamo īpašumu īpašnieku. Lūgsim demontēt nožogojumus vai arī atbrīvot tauvas joslu pilnā platumā. Un tajā gadījumā, ja nerīkosies īpašnieks, tad pašvaldībai ir jāpieņem lēmums demontēt pašai, iztērētos finanšu līdzekļus piedzenot no nekustamā īpašuma īpašnieka.”

Kā norāda būvvaldē, ne visos gadījumos iedzīvotāji nesadarbojas. Daļa aizvadītajā gadā konstatēto pārkāpumu ir novērsti. Lielvārdes pilsētas un pagasta pārvaldes vadītāja vietnieks Rolands Elksnītis: “Konstatēju, ka no pagājušā gada situācija atsevišķās vietās ir uzlabojusies. Bet nu tie, kas nav uzlabojušies, tie noteikti būs šobrīd pirmajā kārtā, ko ķersimies klāt.”

Ogres novada pašvaldība vasaras mēnešos plāno veikt tauvas joslas apsekošanu arī citās novada pilsētās. Novada teritorijā ir vairāk nekā 20 upju, kuru garums pārsniedz 10 kilometrus. Savukārt Daugavas garums ir vairāk nekā 50 kilometri, Ogres upes pārsniedz 100 kilometrus. 


#SIF_MAF2023