Pāvilostas iedzīvotāji aizstāv savu karogu

Valsts svētku laiku ne viens vien Pāvilostas iedzīvotājs sagaidījis ar sašutumu un neizpratni. Pēc viņu rīcībā esošās informācijas, svinīgā pasākumā Lāčplēša dienas vakarā pilsētas pārvaldniekam bijusi doma no masta nolaist Pāvilostas karogu, tā vietā paceļot nupat iesvētīto Dienvidkurzemes novada karogu. Iedzīvotāji par to iepriekš neesot brīdināti, tāpēc operatīvi nosūtīja arī vēstuli pašvaldībai, lai Pāvilostas karogs paliktu mastā. Pašvaldībā skaidro, ka tas bijis pārpratums, tajā pašā vakarā situācija atrisināta. 

Pāvilostai vēl kopš laika, kad tā bija novada centrs, ir savs karogs, ģerbonis un himna. Pāvilostnieki šos simbolus godā un ciena, bijuši nepatīkami pārsteigti, kad pagasta pārvaldnieks neformālā sarunā ar vietējām kultūras dzīves organizatorēm bija ieminējies par iespējamu pilsētas karoga noņemšanu no masta, lai tā vietā uzvilktu jauno novada karogu. Pāvilostas iedzīvotāju padomes pārstāve Kristīne Megne saka: “Karogs, manuprāt, Pāvilostai ir ļoti svarīgs. Pāvilosta šobrīd ir būtiska vieta Latvijā. Kļuvusi kā tāda tūrisma pērle. Karogs ir identitātes apstiprināšana.”

Pāvilostas iedzīvotāju padomes pārstāvis Ritvars Rekmanis: “Ir dažas lietas, kas cilvēkam ir svētas. Teiksim, reliģija, himna un karogs tai skaitā. Ja gar tādām lietām sāk, rupji sakot, grābstīties, tad, protams, cilvēki uzvelkas. Tas nav īsti adekvāti.”

Nolūkā nepieļaut šādu, viņuprāt, netaisnību, sabiedriski aktīvākie pāvilostnieki nosūtīja novada domei iesniegumu ar lūgumu līdzās trim karoga mastiem, kuros pirms tam plīvoja Pāvilostas, Ukrainas un Latvijas karogi, uzstādīt ceturto – novada karogam domātu. Taču pašvaldība lēma citādāk – lai atbrīvotu vietu novada karogam, Ukrainas karogu pārvietoja un pacēla pie administratīvās ēkas fasādes. Pārvaldnieks turklāt norāda, ka atņemt karogu pilsētai viņš pat nebija plānojis.

Pāvilostas pilsētas un Sakas pagasta apvienības pārvaldnieks Artis Rimma saka: “Par iespējamo kāda cita karoga nolaišanu – tas varbūt tika minēts sarunās kā minējuma forma, bet kā apgalvojums šādas frāzes nekad nav skanējušas.”

Ārlietu ministrijas protokola un etiķetes eksperte Jana Trahimoviča savukārt norāda, ka pie šādu karogu izvēles un karoga mastu skaita saskaņā ar etiķeti pareizāk būtu mastos izvietot Latvijas karogu, Ukrainas karogu un novada karogu. Savukārt Pāvilostas karogu pacelt pie ēkas.#SIF_NVZ2022