Siguldas novadā pirmajā semestrī vidusskolēnu stipendijās plāno izmaksāt 9000 eiro

Siguldas novada pašvaldība šī mācību gada pirmajā semestrī vidusskolēnu stipendijās plāno izmaksāt gandrīz 9000 eiro, aģentūru LETA informēja pašvaldībā.

Lai motivētu pašvaldības vidējās izglītības iestāžu 10.-12.klašu skolēnus paaugstināt mācību sasniegumus, kopš 2022./2023.mācību gada otrā semestra minēto klašu skolēniem tiek piešķirta stipendija.

No šā gada 1.janvāra stipendijas ir saņēmuši skolēni no visām četrām novada vidējās izglītības iestādēm - Siguldas Valsts ģimnāzijā, Siguldas pilsētas vidusskolā, Mālpils vidusskolā un Krimuldas vidusskolā.

Laikā no šā gada 1.janvāra līdz 31.maijam novadā stipendijas kopā saņēmuši 52 skolēni, tajā skaitā 30 Siguldas Valsts ģimnāzijā,14 - Siguldas pilsētas vidusskolā, divi - Krimuldas vidusskolā un seši - Mālpils vidusskolā. Kopumā stipendijās izmaksāti 14 806 eiro.

Zemāko stipendiju - 51,95 eiro saņēmuši 42 skolēn, tajā skaitā 24 Siguldas Valsts ģimnāzijā, 12 - Siguldas pilsētas vidusskolā, divi - Krimuldas vidusskolā, četri - Mālpils vidusskolā. Augstāko stipendiju 77,92 eiro saņēmuši desmit audzēkņi, tajā skaitā seši Siguldas Valsts ģimnāzijā un pa diviem Siguldas pilsētas vidusskolā un Mālpils vidusskolā.

Šā mācību gada pirmajā semestrī no 1.septembra līdz 31.decembrim stipendijas piešķirtas 39 skolēniem 11.-12.klašu grupā, savukārt 10.klašu audzēkņi uz stipendiju var pretendēt no 2.semestra. Siguldas Valsts ģimnāzijā stipendijas saņem 27, tajā skaitā trīs audzēkņiem ir augstākā stipendija, Siguldas pilsētas vidusskolā - seši skolēni no kuriem diviem ir augstākā stipendija. Krimuldas vidusskolā stipendiju saņem četri skolēni, Mālpils vidusskolā - diviem ir augstākā stipendija. Šā mācību gada pirmā semestra pirmajos divos mēnešos stipendijās izmaksāti 4416 eiro. Savukārt plānotais finansējums 2023./2024. mācību gada pirmajā semestrī ir teju 9000 eiro.

Saskaņā ar šo pieņemto kārtību stipendiju ir tiesības saņem skolēniem, kuru mācību sasniegumu vidējais vērtējums mācību priekšmetos nav zemāks par 8 ballēm un nevienā mācību priekšmetā nav zemāka vērtējuma par 7 ballēm, kā arī nav neattaisnotu kavējumu, nav pārkāpti skolas iekšējās kārtības noteikumi un nav administratīvi sodāmu pārkāpumu ārpus skolas. Stipendijas skolēniem piešķir vienam semestrim. Stipendiju pārtrauc izmaksāt, ja skolēns neattaisnoti kavē mācību stundas, pārkāpj izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumus vai izdara administratīvi sodāmu pārkāpumu, kā arī ja pārtrauc mācības Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādē.

Stipendijas apmērs izglītojamajiem tiek noteikts atkarībā no sekmēm: 51,95 eiro mēnesī pirms nodokļu nomaksas, ja skolēna sekmju vidējais vērtējums iepriekšējā semestrī ir no 8 līdz 8,99 ballēm un 77,92 eiro mēnesī pirms nodokļu nomaksas, ja skolēna sekmju vidējais vērtējums iepriekšējā semestrī ir no 9 līdz 10 ballēm.


Foto: Freepik; ilustratīvs