Smiltenes novadā pie ūdenstilpēm novieto glābšanas riņķus

Nelaime uz ūdenstilpes var gadīties gan ielūstot ledū, gan nenovērtējot savu peldētprasmi. Tādā situācijā noderīgi var būt Smiltenes novadā nesen uzstādītie glābšanas riņķi pie publiskajām ūdenstilpēm.

Smiltenes novada pašvaldības pārstāve Līga Landrāte-Krūmiņa: “Mūsu novadā ir ļoti daudz ezeru un ūdenstilpju, tāpēc to apsaimniekošana un labiekārtošana ir ļoti svarīgs uzdevums.”

Pašvaldības policija izvirīja iniciatīvu izvietot statīvus ar peldriņķiem. Šī ideja tika sekmīgi īstenota, saņemot atbalstu no Eiropas Savienības projekta “Green Palette”. Landrāte-Krūmiņa: “Projekts “Greenpalete” ir jau noslēdzies. Šajā projektā mēs bijām pieci partneri: biedrība “Eiroreģions “Pleskava-Livonija””, Balvu, Ludzas un Rēzeknes novadu pašvaldības un mēs, Smiltenes novada pašvaldība.”

Projekts “Green Palette” aktualizē ilgtspējīgu dabas resursu izmantošanu un vides saglabāšanu, izglītojot par to sabiedrību. Landrāte-Krūmiņa: “Kopā mēs paaugstinājām ieinteresēto personu un iedzīvotāju zināšanas par dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Tad, iesaistot dažādās, daudzveidīgās aktivitātēs, mēs to mērķi sasniedzām.”

Glābšanas riņķi šobrīd ir uzstādīti 16 dažādās vietās visā novada teritorijā, iekļaujot ezerus, upes, dīķus, tostarp mākslīgās ūdens krātuves. Glābšanas riņķis savienots ar aptuveni 20 metrus garu auklu. Landrāte-Krūmiņa: “Pie riņķiem ir arī tādas nelielas informatīvās plāksnītes, uz kurām ir informācija par drošības noteikumiem pie ūdenstilpnēm, tai skaitā par nekāpšanu uz ledus.”

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests jau šobrīd atzinīgi novērtē projekta īstenošanu, izpauž interesi izmantot šos riņķus arī mācību nolūkos. Līga Landrāte-Krūmiņa: “Skatīsimies, esam ļoti interesēti saņemt atsauksmes. Mēs gan ļoti novēlam, lai nebūtu nevienam tie riņķi jāizmanto.”

Pašvaldība aicina iedzīvotājus izturēties saudzīgi pret atpūtas vietā esošo aprīkojumu, ievērot noteikumus un nepieciešamības gadījumā ziņot par nekārtībām pašvaldības policijai.

Smiltenes novada pašvaldība šī projekta ietvaros papildus organizēja izglītojošus pasākumus iedzīvotājiem, izstrādāja tehnisko dokumentāciju Tiltleju ezera tīrīšanai un hidraulisko būvju atjaunošanai, kā arī uzstādīja 18 informatīvas plāksnes pie novada ūdenstilpēm.Projektu līdzfinansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Par sižeta saturu atbild SIA "VIDZEMES TV".
#SIF_MAF2023