Liepājas cietuma būvniecība rit pēc plāna

Latvijas cietumu infrastruktūra ir sena un neatbilst mūsdienu standartiem, tāpēc ne vien atjauno jau esošo cietumu telpas, bet solis ir sperts arī jauna cietuma būvniecībā. Šobrīd tāds top Liepājā. Plānots, ka jaunā cietuma infrastruktūra būs pilnībā atbilstoša mūsdienu standartiem un sniegs plašākas iespējas veicināt ieslodzīto resocializāciju. 

No cietuma kompleksa sešām ēkām šobrīd pilnā apjomā ir izbūvētas divas. Vēl divām lielākajām ēkām – ieslodzīto dzīvojamiem korpusiem – notiek pēdējo stāva un jumta izbūve, arī pārējo ēku būvniecība turpinās dažādās stadijās. Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Mihails Papjusevičs stāsta, topošā infrastruktūra atrisinās loģistikas un cietuma darba apstākļus. “Piemēram, šeit ir plānots ieslodzījuma vieta Liepājā, kur sodu izciest vienlaicīgi varēs 1200 ieslodzītie. Tajā pašā laikā plānots, ka diennakts režīmā četrās maiņās strādās četrsimts darbinieku. Kas paktiski varētu nozīmēt 100 darbiniekus vienā maiņā. Tas ir pateicoties tam, ka mēs varam jau mūsdienās izmantot daudz vairāk tehnoloģijas, daudz vairāk būvējot jaunu ieslodzījumu vietu, adaptēt tos loģistikas risinājumus, ko citur pasaulē arī modernajos cietumos īsteno.”

Cietuma kompleksā papildus medicīnas daļas, sanāksmju, pastiprinošās aizturēšanas un citām telpām, būs pieejams plašs nodarbinātības centrs ar darba iespējām ieslodzītajiem, izglītības centrs ar telpām garīgām un sporta nodarbībām un arī daudzfunkcionāla ēka ieslodzīto pieņemšanai. Mihails Papsujevičs: “Šajos apstākļos mēs paredzam mācību infrastruktūru, gan darbam, nodarbinātībai, gan arī infrastruktūru resocializācijas pasākumiem, kurā tad īstenot to saturisko darbu, kas var palīdzēt arī cilvēkam, kas izcieš sodu, mainīt savus uzskatus, savu uzvedību. Kā jums minēja, atgriežoties sabiedrībā, nedarīt citiem pāri.”

Mihails Papsujevičs stāsta, cietumu infrastruktūras attīstībā Latvija ņem piemēru arī no kaimiņvalsts Igaunijas, kur jau šobrīd ir izbūvēti trīs jauni cietumi. “Bet arī Igaunijā, katru nākamo cietumu būvējot, paši igauņu kolēģi mācījās no savas iepriekšējās pieredzes, jau jaunajā cietumā katrā nākamajā veic kaut kādus uzlabojumus. Varētu teikt, ka Liepājas cietums ir turpinājums tai skaitā igauņu stāstam, ka šeit jau ņemtas vērā arī kaut kādas nepilnības ,kuras igauņu kolēģi ir konstatējuši viņiem trešajā uzbūvētajā cietumā.”

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs piebilst, Liepājas jaunā cietuma komleksā pārcelsies vecā Liepājas cietuma ieslodzītie, bet ministrijā neesot vēl skaidrs, vai tiks pārvesti arī iemītnieki no citām ieslodzījumu vietām, jo šobrīd arī vecajos cietumos tiek uzlabota un izbūvēta jauna infrastruktūra. Papsujevičs: “Olainē šobrīd tiek pabeigta mācību institūcija ieslodzījumu vietu sistēmas darbiniekiem, arī ēku korpuss. Visās pārējās vietās nekādi būvniecības darbi un skaidri plāni, kur vajadzētu būvēt ieslodzījumu vietu, nav. Ir bijis plāns Olainē uzbūvēt vēl vienu korpusu atklātā tipa cietuma, bet, ņemot vērā arī būvniecības cenu pieaugumu, no šīs ieceres mēs savulaik atteicāmies. Tas nenozīmē, ka kaut kad mēs varbūt neatgriezīsimies, bet šāda lēmuma šobrīd nav, un te atkal ir līdzīgi.”

Papsujevičs piebilst, jaunā Liepājas cietuma būvniecība šobrīd norit bez problēmām un tā darbu plānots uzsākt 2025. gada nogalē.Foto: ekrānuzņēmums no TV Kurzeme