Videoskatuve Putns S2E4

Sarmīte Meja un Simona Orinska. Butō uzrunā jutekļus, sajūtas un izjūtas no smalkuma līdz groteskai, tas nav saprotams “ar prātu vai loģiku”. Tā ir tēlu un simbolu ķermeniska, sena valoda, kas iznirst no psihes dziļākajiem slāņiem. Ne velti butō dēvē par “ķermeņa arheoloģiju”, “savijušos sakņu deju” vai “tumsas deju” - tur sastopamais var būt gan dievišķais, gan biedējošais. Butō ir mirklis starp ieelpu un izelpu.