Atzīmē "Baltu vienības" dienu par godu Saules kaujai

Lietuvā jau par tradīciju kļuvis atzīmēt “Baltu vienības” dienu par godu 1236. gada 22. septembrī notikušajai Saules kaujai, kurā zemgaļi un žemaiši kopīgiem spēkiem uzvarēja Zobenbrāļu ordeni. Arī šodien abām kaimiņu tautām būt kopā ir ne mazāk svarīgi, tāpēc šogad pirmoreiz “Baltu vienības” dienu uz Latvijas- Lietuvas robežas kopīgi atzīmēja Jelgavas novada  Sesavas pamatskolas un  Jonišķu rajona skolas audzēkņi.

Ar lāpām un malkas pagalēm ugunskuram pulciņš Sesavas pamatskolas skolēnu, pedagogu un citu interesentu dodas pāri laukam, lai satiktu draugus no Lietuvas un kopā atzīmētu  “Baltu vienības” dienu.

Saules kauja, kurā zemgaļi un žemaiši iznīcināja zobenbrāļu ordeni notika pirms 786 gadiem, Kriuku skolas skolēniem neesot sveša, jo Lietuvā  iekļauta vēstures programmā. Vēsturnieki gan joprojām nav vienojušies, kur īsti Saules kauja notikusi  – Latvijas vai Lietuvas pusē –, bet lietuvieši to atzīmējot ik gadu. “Abas brāļu tautas tomēr kopā cīnījās, lai arī mēs bijām skaitliski mazāk, bet tas kārtējo reizi parāda, arī šodien tas ir ļoti svarīgi, ka divas mazas tautas var izdarīt ļoti daudz, un uzvarēt kauju, kuru principā jau neviens necerēja, ka tā beigsies tā, kā beidzās,” saka Ēriks Grinevics, Jelgavas novada “Izdzīvošanas pulciņa” vadītājs.

Ar sastarpēju sadziedāšanos un rotaļām, kas abām brāļu tautām ir visai līdzīgas, šoreiz “Baltu vienības” diena tika atzīmēta arī uz Sesavas un Kriuku pagastu robežas. Abām pusēm tas esot svarīgi, jo latvieši un lietuvieši ir bijuši kopā vienmēr.

Latviešu un lietuviešu kopīgajā pasākumā šoreiz piedalās arī kāda ģimene no Kijivas, kura jau kopš pavasara dzīvo Jelgavā. Larisa kopā ar meitām jau esot pabijusi Lietuvā. Šajā pasākumā piedaloties,jo tas esot ļoti simbolisks arī Ukrainai. “Tas ir ļoti simboliski, ka divas tautas tā var draudzēties. Ja pie mums tā būtu.. .mums arī it kā divas tautas, bet tagad karo. Būtu tā draudzējušies, domāju, tā nebūtu noticis.”

Pirmajā “Baltu vienības” dienas kopīgajā pasākumā uz robežas starp Sesavu un Kriukai tika iestādīta eglīte. Pasākuma idejas autori teic, ka tas ir sākums, un cer, ka, šo tradīciju turpinot, nākotnē šeit varētu izveidoties kaimiņu tautu kopīgs kultūras parks.


#SIF_NVZ2022