Balvu novadā atzīmē Nacionālo partizānu bruņotās pretošanās atceres dienu

Balvu novada Stompakos atzīmē Nacionālo partizānu bruņotās pretošanās atceres dienu. Par Nacionālo partizānu bruņotās pretošanās atceres dienu ir noteikts 2.marts, jo 1945.gadā 2.martā Viļakas (bijušā Abrenes) apriņķa Stompaku purva salās notika lielākā kauja Latvijas nacionālo partizānu kara vēsturē. Tolaik ap 350 Latgales mežabrāļu izcīnīja smagu kauju ar uzbrūkošā čekas karaspēka skaitlisko pārspēku, paliekot nesakauti un organizēti atkāpjoties, izvairījās no draudošā aplenkuma un papildu zaudējumiem.

Dabas liegums "Stompaku purvi" ir unikāla teritorija ar dabas bagātībām un kultūrvēsturisko mantojumu. Purva austrumu daļas salās Otrā pasaules kara laikā bija ierīkota partizānu apmetne, kura bija lielākā Baltijā un Ziemeļeiropā. Tajā bija 24 bunkuri un vairākas virszemes būves. Uz Nacionālo partizānu mītnēm dabas liegumā "Stompaku purvi" ved marķēta taka, mitrākajās purva vietās ierīkotas laipas. Izstaigājot dabas taku, iespējams uzzināt arī par teritorijā mītošajiem putniem, dzīvniekiem un augiem.

Plašāk ReTV Ziņās 19.00 un 21.00!