Dendroloģiski vērtīgu koku vietā Talsos taps depo

Par to, ka Talsos nepieciešams jauns depo nevienam nav šaubu. Arī kādreizējai Talsu daiļdārzniecei, kura depo paredzētajā teritorijā gandrīz 30 gadus stādījusi dendroloģiski vērtīgus kokus. Iespējams, Talsi būs viens no retajiem gadījumiem, kad, veicot jaunu ēku celtniecību, koki tiks nevis likvidēti, bet pārstādīti citā vietā.

Jūdas koks, Sniegpārsliņu koks, Tulpju koks... Inta Metuzāle vienu aiz otra sauc īpašos kokus teritorijā. To šeit ir gandrīz 200. Pēdējais iestādīts vien šopavasar, un ieceres bija arī nākamajam gadam.

Pati daiļdārzniece Inta Metuzāle stāsta: ''Te tādi parasti koki nav neviens. Te visi ir īpaši – vai nu sugas, vai formas dažādu koku savāktas ir. Jo es tiešām biju nodomājusi, ka es te veidošu dendroloģisko parku. Tas sapnis man tāds bija, bet nu tas sapnis tagad ir izgaisis.''

Depo paredzētais zemes gabals nav oficiāls dendroloģiskais parks, un Inta Metuzāle šeit visu veikusi pēc savas iniciatīvas. Jaunajā depo ēkā atradīsies gan Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, gan Neatliekamā medicīniskā palīdzība un citas iekšlietu ministrijas struktūras. Meklēti arī citi zemesgabali, taču tieši šis dienestiem ļaus ātrāk reaģēt uz izsaukumiem, kurā izšķirošas ir minūtes.

Šobrīd ir rasts kompromiss, ka, ja būs nepieciešams, daļu koku varēs nozāģēt, citus izrakt un pārvietot vai nu teritorijā ap jauno depo, vai, kā vēlētos daiļdārzniece, daļu koku uzdāvināt citiem novada parkiem. Arboristi atzīst, ka koku, arī izmēros lielu, pārstādīšana patiešām ir iespējama.

Kā norāda Talsu novada domes priekšsēdētāja Sandra Pētersone: ''Saprotot, ka tas ir cilvēka mūža darbs, kur ir ieguldīta sirds, mums ir jābūt tādā savstarpējā labā komunikācijā, savstarpējā sapratnē un cieņā vienam pret otru, un tieši tāpēc mēs meklējam šos labākos risinājumus.''

Lai gan depo būvniecība ātrākais varētu sākties vien nākamā gada beigās vai 2023.gadā, tomēr daiļdārzniece ļoti cer, ka koku pārstādīšana sāksies jau nākamajā pavasarī, jo sava cienījamā vecuma dēļ viņa pati gribētu paspēt būt klātesoša.

Latvijā paredzēta vēl vairāku jaunu depo būvniecība, bet Talsos tas būs viens no lielākajiem. 


Foto: TV 9Pakalni