Iesaisties, lai Gulbenes novadā rodas

Gulbenes novada pašvaldība jau ceturto gadu pēc kārtas organizē līdzdalības budžetēšanas projektu konkursu. Dodot iespēju tieši sabiedrībai lemt par daļu no pašvaldības budžeta izlietojuma. Sabiedrība iesniedz savas projektu idejas par to, ko Gulbenes novadā prioritāri vajadzētu uzlabot vai izveidot un pēc tam, paši iedzīvotāji ar savu balsojumu nosaka, kuras no šīm te projektu idejām tiks realizētas.

No 2020. gada kopumā pilnībā realizētas 10 sabiedrības idejas izveidojot vairākus bērnu rotaļu laukumus, uzstādot ielu apgaismojumu, uzbūvējot nepieciešamo infrastruktūru, piemēram, autobusa pieturu, estrādi, vides objektus u.c. Trīs no iepriekšējā gadā apstiprinātajām idejām šobrīd vēl ir realizācijas stadijā un līdz gada beigām plānots tās pabeigt.

Ja arī tevi ir idejas, ko Gulbenes novadā būtu nepieciešams uzlabot vai izvedot – līdz 7.jūlijam piedalies konkursā un iesniedz savu ideju! Bet, ņem vērā, ka projektam jābūt saistītam ar infrastruktūru, viena projekta budžets ir līdz 35 000 eiro,  projekta realizācijas vietai jābūt pašvaldības vai valsts nekustamajam īpašumam (saņemot nepieciešamo saskaņojumu). Pieteikumu var iesniegt biedrības vai nodibinājumi, kā arī desmit cilvēku grupas. Projekta pieteikums un nolikums pieejams mājas lapās: www.gulbene.lv un www.balso.gulbene.lv.

Ja ir kādas neskaidrības projekta sagatavošanā vai jautājumi, pašvaldības speciālisti ir gatavi palīdzēt, kā arī kopā ar jums sagatavot projekta pieteikumu. Veidosim savu apkārtējo vidi tādu, kādā paši vēlamies dzīvot šodien, rīt un nākotnē!