Jāņa Čakstes dzimšanas dienā Jelgavā izveido prezidentu ozolu skvēru

Atzīmējot Latvijas Valsts pirmā prezidenta Jāņa Čakstes dzimšanas dienu, Jelgavā izveidots prezidentu skvērs. Par godu simtajai gadskārtai kopš valsts prezidentūras un satversmes izveides eksprezidenti vai viņu dzimtas pārstāvji līdzās Jāņa Čakstes piemineklim Jelgavā iestādīja desmit ozolus, kas simbolizēs katru prezidentūras laiku.

Atzīmējot Latvijas Valsts pirmā prezidenta Jāņa Čakstes 163. gadskārtu, pie viņa pieminekļa visas dienas garumā gulst ziedi, ko atnesušas ne vien amatpersonas, bet arī jelgavnieki, skolēni un skolotāji.

 Jelgavnieki var lepoties un iedvesmoties ne vien no tā, ka pirmais prezidents nācis no Zemgales sirds, bet arī ar viņa atstātajām pēdām Jelgavā. “Godinot jāņa Čakstes sabiedriskos darbus ir pieminams 1892. gads, kad šeit izdeva avīzi, kas aizstāvēja zemnieku tiesības. Un, protams, mums jāpiemin Vispārējie dziesmu un deju svētki jeb, kā toreiz sauca, dziesmu un mūzikas svētki, kuri, pateicoties Jānim Čakstem, noritēja Jelgavā,” saka Dace Kaņepone, Jelgavas reģionālā Tūrisma informācijas centra vadītāja.

Šodien gan bija vairāki iemesli svinībām. Šogad aprit simts gadi, kopš izveidota valsts prezidenta institūcija un Satversme, tāpēc svinīgajā jubilejas pasākumā ieradušies arī eksprezidenti, lai Zemgales sirdī kopīgi izveidotu prezidentu skvēru. “Mēs šodien iestādīsim šeit kociņus par godu katram no bijušajiem Valsts prezidentiem. Šeit radīsies telpa, kurā varēsim pārdomāt mūsu Satversmes simt gadu gājumu,” saka Egils Levits, Latvijas Valsts prezidents.

Katras prezidentūras laikam par godu eksprezidents vai kāds no viņa dzimtas pārstāvjiem iestādīja ozolu, kura augstums varētu sasniegt 15 metrus. Pirmo ozolu, kas iezīmē laika posmu no 1922.-1927. gadam, stādīja Jāņa Čakstes mazmazmeita 

Jaunajā skvērā turpmāk augs desmit ozoli, tieši tik daudz, cik Latvijai bijuši prezidenti, kuru mērķis un uzdevums ir sargāt un kopt Jāņa Čakstes ieliktos brīvības un demokrātijas pamatus.


#SIF_NVZ2022