Jauns gads – jaunas pārmaiņas makšķerēšanas noteikumos Ventā

Viens no Kuldīgas novadā esošajiem Ventas posmiem atrodas Eiropas nozīmes aizsargājamā dabas teritorijā, tāpēc tajā noteikta licencētā makšķerēšana. Pērnā gada nogalē spēku zaudēja iepriekšējie, šobrīd notiek darbs pie jaunu Kuldīgas novada domes saistošo noteikumu izveidošanas. Makšķerniekiem tas nozīmē vairākas pārmaiņas, kas šai pārejas periodā jāievēro.

Makšķerniekiem jau bija ierasts, ka makšķerēšanai Ventā posmā no Kuldīgas vecā ķieģeļu tilta līdz Abavas ietekai Ventā nepieciešamas licences. Šobrīd gan situācija uz laiku ir mainījusies, jo spēkā vairs nav līdzšinējie Kuldīgas novada pašvaldības saistošie noteikumi par licencēto makšķerēšanu, līdz jaunu izstrādei spēkā ir vispārējā kārtība, kādu nosaka Ministru kabinets. Pārejas periodā licences netiks izsniegtas, bet zivju tīkotājiem nepieciešama makšķernieka gada karte. “Spiningošana atļauta pašlaik - ar izņēmumu, ka lomā nedrīkst paturēt lašus un taimiņus, kas bija pie licencētās makšķerēšanas tiesībām. Un vimbu skaits. Ja licencētajā makšķerēšanā tās bija septiņas, tad tagad tās ir piecas,” stāsta Jānis Sprugevics, Valsts vides dienesta pārstāvis.

Vēl viena no izmaiņām izlasāma pie upes izvietotās informatīvās zīmēs – makšķerēt nedrīkst 200 metrus virs un 500 metrus zem Ventas rumbas.

Guntis Kārkliņš ir kaislīgs makšķernieks, viņš atzīst, ka posms, kuru ietekmē aizliegums tikt pie zivīm, ir kādi 200 metri, jo ap rumbu tāpat makšķerēt bija liegts. Tomēr šie metri ķieģeļu tilta pakājē bijusi īpaši iecienīta vieta. “Vairākas labas vietas paliek neizmantotas, kaut gan vietu jau pietiek Ventā, kur makšķerēt. Zivis ir Ventā, vimbas ir ļoti daudz, tas jau parādījās decembrī, ka ļoti veiksmīgi varēja noķert vimbas. Vimbu bums, vimbu pavasara trakums, kā visi saka, ka visi nocietušies, grib braukt uz šejieni makšķerēt vimbas, sākas kaut kur martā, tad ap to laiku būs licences.”

To, vai makšķernieki ievēro noteikumus arī pārejas periodā, uzraudzīs vides dienesta darbinieki un pašvaldības policija.

Jauno saistošos noteikumu projekts paredz arī izmaiņas licencēšanas izsniegšanas kārtībā, licences cenā un loma uzskaites sistēmā. “Šobrīd esam jau no BIOR saņēmuši nosacījumus jaunajam nolikumam, kas būs uz pieciem gadiem. Šobrīd vēl tiek saskaņots ar institūcijām, Zemkopības ministriju, Valsts vides dienestu, Dabas aizsardzības pārvaldi, pieņemsim lēmumu domes sēdē, vēl Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija,” saka Dace Jansone, Kuldīgas novada pašvaldības vides speciāliste.

Jaunie saistošie noteikumi par licencētos makšķerēšanu Ventā Kuldīgas novada teritorijā spēkā varētu stāties februārī vai martā. 


Foto: Freepik