Jēkabpils reģionālajā slimnīcā rit būvdarbi

Jēkabpils reģionālās slimnīcas infrastruktūras uzlabošanu veic SIA “Jēkabpils PMK”, ar ko noslēgts līgums par 3,2 miljoniem eiro, neieskaitot PVN. Aktīvi būvdarbi šobrīd norit slimnīcas ambulatorajā daļā.

Jēkabpils reģionālās slimnīcas valdes loceklis Renārs Putniņš saka: “Tagad mēs atrodamies poliklīnikas 3. stāvā. Tajā, kur kādreiz bija Rehabilitācijas nodaļa. Tagad mēs redzam, ka šajā nodaļā notiek aktīvi būvdarbi. Ir ievilkta ventilācijas sistēma, ir izremontētas visas sienas, savilktas visas komunikācijas. Manā gadījumā nebijis gadījums, ka mūsu būvnieks sola šo objektu nodot pirms termiņa. Divas nedēļas ātrāk nekā bija plānots, ka mēs tiksim iekšā. Tas nozīmē, ka mēs varētu tiktu pie jaunām rehabilitācijas telpām jau aprīļa vidū, nevis maija sākumā, kā tas bija plānots.”

Uz laiku, kamēr poliklīnikā norit būvniecība, apmeklētājiem jārēķinās ar to, ka ik pa laikam ir izmaiņas pakalpojumu sniegšanas vietās. Piemēram, rehabilitologi šobrīd izvietoti 2. un 4.stāvā, tāpat atrašanās vietas mainītas arī citiem speciālistiem.

Renārs Putniņš: “Tagad mēs atrodamies poliklīnikas 4. stāvā, kur ir zobārstniecības pieņemšana. Šeit pēc plāna remonta laikā bija jāatrodas Ginekoloģijas nodaļai, kur varēja pieņemt ginekologi. Bet, kā redzat, diemžēl ne viss, kas uz papīra, ir skaists, dabā izskatās tikpat pieejami un labi. Šis tunelis, kur bija plānots pieņemt ginekologiem, ir šaurs, dabā ir neērts un pacientiem nedrošs. Tāpēc tika pieņemts lēmums pārcelt ginekoloģisko ambulatoro pieņemšanu uz stacionāra telpu, uz Dienas stacionāra nodaļu.”

Tāpat poliklīnikas apmeklētājiem nav pieejamas vienas no kāpnēm, tādēļ ir jāizmanto vai nu lifti, vai otras kāpnes. Tā kā būvdarbu dēļ izmaiņas tiek ieviestas bieži, apmeklētāji aicināti sekot līdzi aktuālajai informācijai Jēkabpils slimnīcas mājaslapā. Pārbūve ietvers infrastruktūras pielāgošanu cilvēkiem ar kustību traucējumiem, un padomāts būs arī par piekļuvi poliklīnikai.

“Šeit mēs redzam pagaidām vecās kāpnes, par kurām mēs esam saņēmuši vairākas sūdzības tieši no vecākiem cilvēkiem, no senioriem, ka viņiem ir grūti pa šīm kāpnēm pārvietoties, nav margu, kur pieturēties, arī pakāpieni ir neergonomiski. Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, ar invalīdu ratiņiem ir grūti tikt poliklīnikā iekšā. Tāpēc tas viss tiks mainīts, mums būs jauns panduss, pa kuru varēs uzbraukt cilvēki ar īpašām vajadzībām, tāpat tiks mainītas kāpnes, būs arī margas, kur vecāka gadagājuma cilvēkiem būs daudz vieglāk pārvietoties pa kāpnēm un tikt uz mūsu poliklīniku,” Renārs Putniņš.

Lielas izmaiņas piedzīvo arī slimnīcas stacionāra pirmais stāvs un ieejas mezgls, tādēļ šobrīd apmeklētājiem jāizmanto slimnīcas sānu ieeja. Stacionārā top jauna, moderna Uzņemšanas nodaļa. Ārstniecības iestāde rūpīgi plāno loģistiku, jo būvdarbu laikā ir jāturpina nodrošināt līdzšinējos pakalpojumus.

Renārs Putniņš, Jēkabpils reģionālās slimnīcas valdes loceklis, saka: “Ir tā, ka mums ir jākombinē. Tas ir lielākais izaicinājums mums – valdei sakombinēt šādi darbus, lai varētu vienlaicīgi sniegt medicīnisko pakalpojumu, lai varētu veikt arī būvdarbus. Protams, turpmāk būs vēl neliela neērtība, jo mums ir kopēji koridori, kuri pēc tam savienojas, tas būs apgrūtinājums pacientu plūsmai. Pie tā mēs strādājam, un risinājums tiks atrasts jebkurā gadījumā.”

Šobrīd plānotais būvdarbu pabeigšanas termiņš ir nākamā gada vasara. Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstītajā projektā “Stacionārās un ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca”” paredzēta ne tikai infrastruktūras labiekārtošana, bet arī jauna aprīkojuma iegāde.