Kanālā ReTV jauns raidījums par Dziesmu svētkiem "Laudamus+"

Tuvojoties latviešu Dziesmu svētku tradīcijas 150. gadskārtai, Latvijas Nacionālais kultūras centrs un PIKC NMV Rīgas Doma kora skola ir izveidojuši informatīvi izglītojošu lekciju, diskusiju un nodarbību ciklu “Laudamus+” koru diriģentiem, dziedātājiem un visiem Dziesmu svētku kustības dalībniekiem. “Laudamus+” būs skatāms no 29.marta, pirmdienās, plkst. 20.00 kanālā ReTV.

Trīs sarunu moderatoru, Latvijas Radio ētera personību Māras Rozenbergas, Lienes Jakovļevas un Oresta Silabrieža vadībā cikla “Laudamus+” viesi aplūko Dziesmu svētku tradīcijas rašanās vēsturi, akcentējot tradīcijas būtisko lomu Latvijā un trimdā no 1940. līdz 1950. gadam, atceras izcilos diriģentus brāļus Kokarus, kuriem šogad atzīmēsim apaļus 100, un paraugās uz skaistāko kormūzikas fenomenu – jauniešu kori “Kamēr…” tā pastāvēšanas 30 gadu nogrieznī. 

“Laudamus+” raidījumi vērš uzmanību vairākām Dziesmu svētku kustības aktualitātēm – iepazīstina ar nākamo Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku koru lielkoncerta “Tīrums. Dziesmas ceļš” māksliniecisko koncepciju un radošo komandu, uzsver bērnu un jauniešu koru nozīmi Dziesmu svētku tradīcijas pārmantošanā, runā par virsdiriģentu apriti gan lielajā tribīnē, gan apriņķos un vēsta par koru dzīvi ārpus Rīgas.  

Par šiem un citiem tematiem raidījumos diskutē plašākai sabiedrībai labi zināmi kormūzikas jomas lietpratēji, viņu vidū diriģenti Edgars Račevskis, Jānis Erenštreits, Sigvards Kļava, Romāns Vanags, Māris Sirmais, Mārtiņš Klišāns, Aira Birziņa, Kaspars Ādamsons, Jānis Ozols, muzikologi Arnolds Klotiņš, Iveta Grunde un topošās grāmatas “Dziesmu svētkiem 150” galvenā redaktore Ilze Šarkovska-Liepiņa, tāpat arī topošās spēlfilmas “Zeme, kas dzied” veidotāji Māris Martinsons un Dainis Īvāns un citi spilgti Dziesmu svētku kustības virzītāji.

”Laikā, kad koru ikdienas mēģinājumi to ierastajā formā nav iespējami, ir svarīgi atrast kvalitatīvu veidu, kā bagātināties un emocionāli attīstīties. Šis projekts tika iecerēts kā zināšanu, aktuālas informācijas un vērtīgu viedokļu apmaiņas platforma, kas veidotu spēcīgu saikni starp visiem Dziesmu svētku kustības dalībniekiem – dziedātājiem, diriģentiem un organizatoriem,” saka raidījumu cikla idejas autors, Rīgas Doma kora skolas diriģēšanas nodaļas vadītājs Jurģis Cābulis.