Kuldīgas skolā izveido šautuvi

Kad pirms trim gadiem Viļa Plūdoņa Kuldīgas vidusskola pievienojās tām skolām, kurā brīvprātīgi var apgūt valsts aizsardzības mācību, domāts arī par mācību bāzes uzlabošanu. Nu šī ir viena no retajām vietām Latvijā, kur jauna šautuve izveidota tieši šīm vajadzībām. “Tas ir būtisks ieguvums šaušanas prasmju apguvē ne tikai skolēniem, bet arī jaunsargiem un citiem interesentiem,” uzsver skolā. Jaunsardzes centrā atzīst, ka šaušanas iespējas ir gandrīz visās izglītības iestādēs, bet infrastruktūras uzlabošana ir viena no prioritātēm. 

Jaunā šautuve ierīkota vienā no Viļa Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas palīgēkām, kura ir atvēlēta valsts aizsardzības mācības apgūšanai. 10 metru garumā te līdzās ir pieci celiņi, tā ir atbilstoša ergonomiskajiem noteikumiem, tas nozīmē – mūsdienām atbilstošu ventilāciju un apgaismojumu. Par skolas līdzekļiem veikts kosmētiskais remonts un telpas tiek uzturētas, bet no Jaunsardzes centra nodrošināts atbilstošs inventārs un ekipējums. 

Līdz šādas šautuves ierīkošanai praktiskās nodarbības galvenokārt notika laukā. 

Pirms tikt pie praktiskās šaušanas, ir apgūts vairums citu prasmju – vispirms drošība, rīkojoties ar ieroci, pareiza elpošana, fiziskā, tehniskā un taktiskā sagatavotība, arī psiholoģiskā noturība. Skolnieks Kristers Skrubis ieroci izjaukt un salikt trenējas arī ar aizvērtām acīm, tā pārbaudot savas prasmes. 

Viļa Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas skolniece Megija Brasliņa saka: “Ņemot vērā arī to, kāda pasaulē situācija, arī, piemēram, ar to pašu krievu karu. Būtu vienkārši noderīgi zināt. Vai arī, ja tā ir x stunda. Kā, piemēram, rīkoties tad, kad kaut kas tāds notiek.”

Šobrīd Valsts aizsardzības mācības programma ir sagrupēta trīs moduļos. Ieroču mācībai atvēlēti aptuveni 30%. Jaunsardzes centra vadītājs Aivis Mirbahs uzsver, ka šobrīd šaušanas nodarbības var realizēt 95% izglītības iestāžu, jo mācībās tiek izmantoti tikai pneimatiskie ieroči. Tomēr jaunām šautuvēm ir vairāk priekšrocību. Līdzīga sadarbība infrastruktūras izveidē kā Kuldīgā ir bijusi vairākās vietās, piemēram, Ilūkstē, Salacgrīvā, arī Aizputē. 

Jaunsardzes centra vadītājs Aivis Mirbahs: “Mēs atceramies, ka tipveida skolās, kas celtas padomju laikos, visās šautuves bija iekšā. Tad ir izglītības iestādes, kuras atjauno šīs šautuves, nav pat tās aizslēguši visās šais darbošanās laikā. Tad, kad būs sakārtoti valsts aizsardzības mācības primārie izaicinājumi, tad tas lielais mērķis Jaunsardzes centram ir – 10 gadu laikā visās izglītības iestādēs, kur tiks realizēta vidējā izglītība, attīstīt infrastruktūru, konkrēti, šautuves.”

Pašlaik valsts aizsardzības mācība kā izvēles priekšmets tiek īstenota 147 Latvijas skolās. To apgūst aptuveni 10 500 skolēnu. Aivis Mirbahs uzsver, ka pēc šī priekšmeta obligātas ieviešanas praktiskā šaušana nebūs obligāta tiem, kas kāda iemesla dēļ to nevēlēsies. Savukārt skolēni, kas jau šobrīd to apgūst, aptaujā tieši šaušanas nodarbības atzīmējuši kā interesantākās.