Latgales novados meklē izdevīgākos risinājumus nākamajai apkures sezonai

Latgales novados siltumenerģijas ražotāji meklē izdevīgākos risinājumus nākamajai apkures sezonai, aģentūra LETA noskaidroja novadu pašvaldībās.

SIA "Preiļu saimnieks" šo apkures sezonu noslēgs ar pērn sagatavotajiem šķeldas krājumiem, un arī nākamo apkures sezonu varētu sākt ar šo uzkrāto šķeldu. Uzņēmumā plāno arī sākt jaunu šķeldas krājumu veidošanu nākamajai apkures sezonai sadarbībā ar vietējiem uzņēmējiem un zemniekiem šķeldos pašvaldības īpašumos atrodamos resursus, kā tas notika arī šajā apkures sezonā. Tomēr, tuvojoties nākamajai apkures sezonai, tiks vērtēta tirgus situācija, un gadījumā, ja šķeldas sagatavošana būs dārgāka nekā gatavas šķeldas iepirkšana, pašvaldība pieņems ekonomiski pamatotāko lēmumu.

"Preiļu saimnieks" Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS) izsludinājis iepirkumu par jaunas kurināmās biomasas katlumājas būvprojekta izstrādi, būvdarbiem, autoruzraudzību un servisa darbu veikšanu, iepirkuma priekšmetā ietverot nepieciešamo tehnoloģisko iekārtu piegādi un to uzstādīšanu, iekārtu regulēšanu un nodošanu ekspluatācijā, apkalpojošā personāla apmācību darbam katlumājā, kā arī katlumājas servisa darbu veikšanu Celtnieku ielā 2A, Preiļos. Iepirkums noslēgsies martā.

Kā LETA jau rakstīja, par labu jaunas katlu mājas izbūvei lemts tādēļ, ka "Preiļu saimnieka" katlu māja Liepu ielā 2, Preiļos, līdz šim nav bijusi rekonstruēta, jo zeme, uz kuras atrodas SIA "Preiļu saimnieks" administrācijas ēka un jau minētā katlu māja, pieder privātam uzņēmumam SIA "Preiļu siltums", kas nedod atļauju veikt jebkādas darbības saistībā ar katlu māju, tas ir, veikt esošo apkures katlu remontdarbus vai piesaistīt Eiropas Savienības fondu līdzekļus šim objektam.

Līvānu novada pašvaldība šobrīd gatavo kurināmā iepirkumu nākamajai sezonai. Koksnes un šķeldas cenām pašlaik ir tendence samazināties, tādēļ pašvaldībā cer, ka izdosies iepirkt kurināmo par visizdevīgāko cenu, lai nākamgad novada iedzīvotājiem nodrošinātu apkuri iespējami lētāk. Pašvaldība jau iepriekš pārgāja uz malkas un šķeldas apkures katliem, līdz ar to nav atkarīga no gāzes un tās cenām.

SIA "Krāslavas nami" informē, ka Krāslavas novadā centralizētā siltumapgāde tiek nodrošināta Krāslavas un Dagdas pilsētās. Krāslavas pilsētas katlumāja nodrošina siltumenerģijas ražošanu, izmantojot šķeldu. Katlumāja tika rekonstruēta 2020.-2021.gados, un pašlaik nav nepieciešamības veikt jaunu iekārtu izbūvi vai nomaiņu. Šķeldas iegādes procedūra Krāslavas pilsētas katlumājas vajadzībām vasaras periodam ir procesā, bet kurināmā iepirkums apkures sezonai parasti tiek veikts vasaras mēnešos.

Dagdā centralizētā siltumapgāde tiek nodrošināta ar divām katlumājām, kur kā kurināmais tiek izmantota šķelda un malka. Pašlaik tiek vērtēta iespēja apvienot pilsētas siltumtīklus vienotā sistēmā, rekonstruējot vienu no katlumājām un turpmāk atsakoties no malkas izmantošanas. Kurināmā iepirkums nākamajai sezonai tiks organizēts vasarā.

Rēzeknes novada pašvaldībā ir trīs kapitālsabiedrības, kas sniedz siltumapgādes pakalpojumu: SIA "Strūžānu siltums", SIA "Viļānu siltums" un SIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums". Lai sagatavotos nākamajai ziemas sezonai, pavasarī tiks organizēts publiskais iepirkums šķeldai. Apvienību pārvaldēs tiks veikts granulu un malkas iepirkums, bet daļu kurināmā gatavo arī pašu spēkiem - tas tiek gatavots no resursiem, kas pieejami pašvaldības īpašumos. Jaunu apkures iekārtu būvēšana šobrīd netiek plānota.

Augšdaugavas novadā ir četri lielākie siltuma piegādātāji, Ilūkstē tas ir SIA "EcoHeat Latvia" un SIA "Ornaments", Daugavpils pusē - SIA "Naujenes pakalpojumu serviss", bet Višķos - Augšdaugavas novada pašvaldības aģentūra Višķi, informēja novada tehniskais direktors Valērijs Ļaksa. Mazās katlu mājas izmanto malku un granulas, un šajā apkures sezonā piedzīvotais cenu kāpums bijis "graujošs", izteicās Ļaksa, izsakot arī cerību, ka nākamajā sezonā nekas tāds vairs neatkārtosies, jo cenas ir nostabilizējušās.

Šķeldu sagatavo, pašvaldībā kopjot ceļmalas un grāvjus, varbūt arī kādas citas krūmiem aizaugušas platības. Sagatavotais šķeldas daudzums ir diezgan liels, tāpēc tarifiem nevajadzētu celties, sacīja Augšdaugavas novada tehniskais direktors. Remonti katlu mājās notiekot ik pa laikam, bet jaunu katlu māju celtniecība neesot ieplānota.


Foto: Freepik; ilustratīvs