Latvija nokļūst tuvāk kosmosam

Latvija ir nokļuvusi tuvāk kosmosam, jo Ventspils Augstskola (VeA), tās kapitālsabiedrība SIA “Viratec” un Zviedrijas Kosmosa korporācija Irbenē parakstīja trīspusējās sadarbības līgumu. Šāda sadarbība radīs iespēju globālajai kosmosa industrijai piedāvāt satelītu Zemes bāzes stacijas pakalpojumus, kā arī ilgtermiņā nodrošinās Irbenes antenu darbību. 

Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs atrodas Irbenes bijušajā padomju armijas karabāzes teritorijā. To apsaimnieko Ventspils Augstskolas Inženierpētniecības centrs. Zinātniskos nolūkos te darbojas 32 metrus augsta pilnīgi grozāma paraboliska antena RT-32, kas ir lielākā Ziemeļeiropā un astotā lielākā pasaulē, kā arī otra – 16 metrīga antena RT-16. “Šis mums ir diezgan būtisks solis. Mēs esam radioastronomiskais centrs. Fundamentālā zinātne, mazliet arī lietišķās lietas. Pašlaik mēģinām virzīt mūsu antenas uz citu jomu – satelītkomunikācijās. Šeit, no vienas puses, tas ir tīri komerciāli pakalpojumi varētu būt. No otras puses, diezgan interesanta zinātne un sadarbība gan ar Eiropas Kosmosa aģentūru, Zviedrijas Kosmosa aģentūru un cietiem, kas laiž kosmosa misijas un Mēnesi, uz Marsu,” saka VeA Inženierzinātņu institūta “Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs” vadošais pētnieks Vladislavs Bezrukovs. 

Līgums paredz, ka VeA apņemas nodrošināt antenu darbību un to uzturēšanu starptautiski konkurētspējīgā līmenī. Kompānija “Viratec” sniegs pakalpojumus, bet Zviedrijas Kosmosa korporācija apņemas piesaistīt nepieciešamās investīcijas un klientus. VeA rektors Andris Vaivads: “Šī zviedru kosmosa korporācija, tā ir lielākā no spēlētājiem satelītu komunikācijas jomā. Viņiem antenas ir pa visu pasauli. Līdz ar to viena no vietām, kuru viņi varēs izmantot, būs arī Irbene. Irbene varēs izmantot simtiem pavadoņu komunikācijā, kas ir nepieciešams. Visa veida komunikācija, visa veida pavadoņi. Tā būs daļa no tīkla, līdz ar to mūsu iespējas uzreiz tik lielas, kā ir viss tas tīkls. Pasaulē ir divas kompānijas, kurām ir tik lieli tīkli. Būt vienā no tām ir ļoti liels sasniegums.”

VeA rektors Andris Vaivads arī uzstvēra to, ka noslēgtais līgums ir ieguvums ne tikai novadam, bet arī Kurzemes reģionam un visai Latvijai. SIA “Viratec” tehnoloģiju direktors Mārcis Donerblics: “Galvenokārt vēlamies atbalstīt kosmiskas zonas, kas dodas uz Mēnesi, iespējams, arī nosēsties uz Mēness virsmas. Tā ir sagatavošanas fāze turpmākai Marsa un dziļā kosmosa izpētei.”

“Mēs esam globāls tīkls, un mums ir antenas visā pasaulē. Katra antena ir īpaša un dod pienesumu sabiedrībai. Un, protams, šīs abas antenas ir īpašas. Tās ir funkcionālas, atrodas labā lokācijā, kā arī te ir ļoti labu vietējo speciālistu,” saka Zviedrijas Kosmosa korporācijas pārstāvis Patriks Melvas.

VeA pārstāvis Jānis Šate: “Mums tomēr ir savlaicīgi jādomā par speciālistiem, kas šeit strādā. Tāpēc jau kādu laiku VeA tiek īstenots projekts sadarbībā ar Eiropas Kosmosa aģentūru, lai īstenotu studiju kursu, kurā varētu apmācīt šādus speciālistus. No kosmosa aģentūras saņemam prasības, kas šajos kursos ir jaiekļauj. Tādā veidā arī fakultāte iesaistās. Lai šeit Irbenē notiktu komerciālās aktivitātes, iesaistāmies no izglītības puses.”

Irbenes antenu infrastruktūra ir īpaši piemērota Mēness misiju, starpplanētu un dziļā kosmosa misiju atbalstam, kā arī citām sarežģītām misijām. Pasaulē šādu infrastruktūras objektu, kas spēj nodrošināt satelītkomunikāciju pakalpojumus nav daudz, tā padarot Irbeni īpaši pievilcīgu šajā industrijā.  


#SIF_MAF2023