Latvijas Dabas fonds sāk akciju “Darām pļavu kopā!”

Jāņu nedēļas ieskaņā Latvijas Dabas fonds (LDF) sāk akciju “Darām pļavu kopā!”, kurā visu vasaru aicinās Latvijas iedzīvotājus iesaistīties savvaļas augu sēklu vākšanā, lai ar tām bagātinātu pilsētu zālājus un atjaunotu dabiskās pļavas, tādējādi palīdzot nodrošināt Latvijas dabisko pļavu nākotni. 

“Latvijas dabiskās pļavas ir viens no mūsu izzūdošajiem dabas, kultūrvēstures un ainavas dārgumiem. Kā parādīja Dabas skaitīšanas rezultāti, tās saglabājušās vien 0,9% Latvijas teritorijas, bet pirms 100 gadiem tie bija 30%. Līdz ar pļavām zūd mūsu augu daudzveidība un arī ļoti nozīmīgie ekosistēmu pakalpojumi, ko sniedz dabiskā pļava – apputeksnētāju uzturēšana, plūdu regulēšana, CO2 piesaiste un citi,” stāsta Rūta Sniedze-Kretalova, Latvijas Dabas fonda botāniķe. 

Pirmais solis akcijā “Darām pļavu kopā!” ir pieteikšanās sēklu vākšanas komandā, aizpildot anketu (https://ej.uz/daramplavukopa) Latvijas Dabas fonda mājaslapā. Visiem, kuri šādi apliecinās vēlēšanos vākt sēklas, tiks sniegas jau precīzākas instrukcijas un konsultācijas. Lai arī sēklu vākšana varēs sākties jūnija beigās un jūlijā, jau šobrīd ir svarīgi doties dabā un atrast un iezīmēt vietas, kurās aug pļavas augi. 

Jūnija vidū – jūlijā – pļavas augu ziedēšanas laikā – akcijas dalībniekiem būs jāizpēta tuvākās apkārtnes ceļmalas, grāvmalas, ūdeņu krastmalas un mežmalas, pašu vai tuvinieku īpašumā esošie zālāji un atmatas un jāizvēlas, kuru augu sēklas vēlāk ievāks. Jūlijā, augustā un septembrī, sekojot sēklu vākšanas instrukcijai (https://ej.uz/instrukcija_seklu_vaksanai) jāveic iepriekš izvēlēto augu sēklu vākšana un žāvēšana, kā arī nogādāšana Latvijas Dabas fondā. Sēklu vācēji ir aicināti daļu sēklu iesēt savā apkaimē, veidojot pļavas augu saliņas. 

Latvijas Dabas fonds ir sagatavojis šovasar vācamo augu sēklu sarakstu, kas arī pieejams fonda mājaslapā. Tajā ir tādi augi kā ārstniecības ancītis, rasaskrēsliņš, dzeltenā ilzīte, kamolainā pulkstenīte, pļavas dzelzene un daudzi citi. Ar šiem augiem var iepazīties LDF pļavas puķu video noteicējā vai ilustrētajā noteicējā “Kas aug dabiskās pļavās?” (pieejams elektroniski bez maksas vai grāmatnīcās). Jāievēro, ka nedrīkst vākt savvaļas orhideju (tostarp naktsvijoles un dzegužpirkstītes), jumstiņu gladiolu, saulpureņu un citu reto augu sēklas.

Kampaņas laikā LDF arī turpinās aktualizēt dabisko pļavu izzušanas problemātiku un piedāvāt rīcības, ko katrs no mums var veikt dabas daudzveidības labā savā tuvākajā apkaimē, pagalmā vai dārzā. Tāpat notiks pļavas augu sēklu vākšanas meistarklases. Kampaņas ietvaros 12. augustā norisināsies Pļavas festivāls Rīgā, bet tā noslēgsies septembrī, kad arī visi sēklu iesūtītāji tiks pie pateicības balvām no Latvijas Dabas fonda.